– med jordpunkt, saft og kraft

Viden om

Kali og sex

Kali er et billede på kvindens jordpunkt og på de kræfter, som bor her. Det er aggressionen, orgasmekraften, fødselskræfterne og ikke mindst seksualiteten. Kalis syn på sex handler ikke om at tage sig godt ud, være lækker, få en god oplevelse eller tækkes manden. Kali er et billede på seksuel potens, og den kvinde, som har kontakt til Kali i sig selv, kan opleve sin seksualitet som både uendeligt fortærende og kærligt transformerende.

Kali og fantasi

Når man møder Kali i sin indre proces, kan hun se ud på mange forskellige måder. Nogle har måske mødt hende maskeret som en pornografisk fantasi. I den vandrette seksualitet er den ene yderpol pornografi. Hvis ens seksualitet overvejende er vandret, vil man kunne blive tændt af pornografiske billeder. Under en fantasi om sadistiske overgreb, hvor kvinden er sadisten, kan der gemme sig en Kali. Hun kan også gemme sig bag ”man-eateren”: Den kvinde, som ikke kan få nok sex, og som villigt stiller sig til rådighed for alle de mænd, som skulle føle trang. Denne kvindetype er rigt repræsenteret i pornografien.

For nogle mennesker fylder seksuelle fantasier meget, også når de ikke har sex. For andre er de tydeligst som en del af opvarmningen til sex eller under selve samlejet. Nogle har stor accept af deres fantasier, og for andre er de omgærdet med skam. Uanset hvad er dét at forholde sig til dem vigtigt for processen, hvis man vil arbejde med tantra. Som single er det også en god ide at forholde sig til fantasierne, hvis du gerne vil blive klogere på din seksualitet.

Kalis kraft kan findes inde bag fantasierne. Hvis man har mange af dem, kan de måske fungere som en løbende lynafleder for Kali. Man bruger energien som underholdning i fantasierne, frem for at bruge den i forhold til sit liv og sin proces. Så Kali kan også komme med et krav om at slippe nogle af fantasierne og i stedet lade hende tage over.

Bliv inspireret til at gå et trin dybere her

Mere. Nu, tak!

Knyttet til Kali er evnen til stor seksuel nydelse og dét at kunne blive ved. Det er jo ikke et nyt fænomen, at grænsen for samlejets varighed sættes af mandens udløsning. Efter denne går der noget tid, før han igen kan stille op med en brugbar rejsning.

Kalis fødselsinvitation
Kvinden får en invitation til at møde Kali, idet hun skal føde sit barn. I en fødsel arbejder instinktkræfterne, og de arbejder bedst, når egoet ikke står i vejen for dem. Men uanset hvad vil instinkterne sætte sig igennem for at få barnet ud.

Kvinder kan under en fødsel opleve at komme ind i en helt anden bevidsthedstilstand. Dels åbner de vedvarende smerter og det fysiske arbejde for områder, man ikke før har beskæftiget sig med. Dels kan man opleve, at kroppen simpelthen tager over, man mister kontrollen, og kønt er det heller ikke!

For nogle kvinder er det en skræmmende oplevelse. For andre er det en åbning ind i Kalis kræfter, og den vel gennemførte fødsel kan være en kilde til øget selvbevidsthed og tillid til egen kraft. Om man tager imod invitationen, kan være af stor betydning fremover, ikke mindst når man skal klare livet som mor, karrierekvinde og tantra-partner – på en og samme gang!

Kvinden har ikke på samme måde brug for en pause. For kvinder er det ikke principielt noget problem at få 1 – 2 – 3 orgasmer efter hinanden. Ligesom manden kan kvinden træne at blive multiorgastisk og komme ind i en tilstand, hvor den ene orgasme afløser den anden, eller hvor orgasme-energien ruller gennem kroppen i væsentligt længere tid end normalt.

Men selv uden træning har kvinden altså kapacitet til både at fortsætte den seksuelle aktivitet i lang tid og få flere orgasmer efter hinanden. Hvad stiller vi op med det, som umiddelbart kunne ligne en seksuel overlegenhed til kvindens fordel?

I hvert fald kommer det ikke til udfoldelse hos ret mange kvinder. Det kan skyldes, at de selv er bange for den seksuelle kapacitet. Det kan også skyldes, at deres mænd frygter ikke at kunne stille op til det. Kulturen har generelt et nedvuderende syn på kraften i kvinders seksualitet. Vi har adskillige nedsættende ord for kvinder, som er for glade for eller for aktive mht. sex. De tilsvarende ord for mænd er snarere rosende og ego-boostende.

Den kulturelle og indre nedvurdering af disse kræfter gør altså, at kvindens seksuelle kraft bliver anbragt i skammekrogen – og med den hele kvindens instinktive repertoire. Kræfterne kan finde afløb i fantasier eller vandrette udskejelser, men her kommer de ikke rigtig til nogen nytte. Hvis alle kvinder blev mere bevidste om Kalis kraft, ville de have mere energi at gøre godt med ift. at håndtere de udfordringer, som det moderne liv byder på. Det ville hele verden kunne nyde godt af.

Kali i proces

Hvis kvinden begynder aktivt at kontakte jordpunktet og på anden vis invitere Kali ind i sit liv, kommer energien i proces. Det kan opleves på mange forskellige måder, men i forbindelse med seksualiteten kan det være:

 • en oplevelse af at kunne have sex med alle mænd
 • lyst til at flå og æde partneren og mæske sig i kød, blod og sæd
 • dyriske lyde, der føles, som om de kommer af sig selv
 • voldsomme indre billeder af destruktion, transformation eller dyrisk seksualitet
 • en oplevelse af at kunne transformere lidelse gennem seksualiteten
 • oplevelsen af at stå i en energistrøm, som man ikke selv er herre over eller ejer af

Nogle af oplevelserne og billederne kan være voldsomme og overvældende. Det skyldes, at Kali har været lukket inde så længe, og når der så lukkes op, kommer det med stor kraft. Efterhånden som man lærer energien at kende, kan den arbejde både med stor kraft og meget subtilt.

Transformation i sex

Kali er ikke blot destruktion og mæskelse, Kali rummer også et transformerende aspekt. Kvindens intinktive kræfter kan vise vejen til at slippe emotioner, bindinger og forestillinger, f.eks. ved at

 • rumme dét, som manden kommer med
 • udstå og gennemleve ubehagelige fornemmelser, der dukker op
 • gennemføre samlejet trods smerte eller andet ubehag
 • lægge mandens hoved til sit bryst og lade ham græde ud under samleje
 • forholde sig helt neutralt til sin mands kvaler med, at rejsningen svigter. Holde ud, indtil det ændrer sig
 • gå til angreb på mandens irritabilitet, sårethed eller mindreværd ved at vrisse og snerre af den, indtil han selv tager sig sammen og snerrer igen eller lægger én ned og derved har transformeret sin slattenhed
 • tage mandens negative seksuelle billeder og perversioner ind i sin meditation under samleje og se, hvordan det forandrer sig, dvs. lade det skylle igennem sig

Som man kan se, kan Kali invitere kvinden til at strække sig ud over det sted, hvor hendes “grænse” ellers ville gå. Kali viser et helt andet perspektiv end “jeg må sige fra og passe på mig selv”. Hun stiller sig til rådighed for at rumme og se på det, som er – herved sker transformationen.

Hvad skal manden dog stille op?

Mangen en mand har op gennem historien mødt Kali i deres kvinde og takket nej til yderligere dates. Kali kan virke overvældende, skræmmende og frastødende på manden – men først og fremmest hvis han ikke selv har kontakt til sin egen instinktive seksualitet.

Første skridt er naturligvis at finde en mand, som er villig til at stille op til en Kali-proces. Eller for mandens vedkommende at beslutte sig for det. Det kan være både udfordrende og provokerende, for kvindens første møder med Kali i sig selv er naturligvis ikke smukke og afbalancerede. Hun pakker jo noget ud, som har været hengemt i årtier (eller århundreder). Det kan være grimt, hun kan få lyst til at slå manden ihjel, og han skal måske stille op til både tæsk og uglet hår.

Det er vigtigt at forstå, at Kali ikke kræver noget voldsomt modsvar af manden. Han behøver ikke matche hende i fysik og voldsomhed. Som Shiva gør i myten om Kali, kan han blot lægge sig for hendes fødder og lade hende gøre det, hun gør.

Manden har altså i mødet med Kali en mulighed for at træne hengivelse. At lade hende æde, tage og transformere ham, som det passer hende. Manden bliver ikke mindre kraftfuld af denne grund. Hengivelse er også en del af mandens kraft, men et aspekt han måske sjældent er i kontakt med. Tør han give slip og give sig hen, vil han kunne opleve, at Kalis hærgen både styrker og heler ham.

Det gør du sådan her

Kali og sex
Tagget på: