I Tantraforum har vi en klar ide om, hvad tantra er. Det kan beskrives på mange måder, og fælles for dem alle er, at de åbner for nye måder at forstå seksualiteten på, fremfor at indsnævre billedet og forståelsen.

Under “Hvad er tantra?” finder du en række korte artikler, som udfolder nogle af de centrale definitioner på tantra. Vi håber, de vil være med til at åbne din bevidshed for nogle af tantraens muligheder.

Tantra er dybest set en måde at forholde sig til sig selv, til partneren og til verden på. Tantra baserer sig på den grundholdning, at alt, hvad man møder, kan bruges som brændstof i den spirituelle proces. Alt kan tages ind, gives kærlighed, transformeres og slippes igen. Således er også seksualiteten en del af den spirituelle proces, hvilket leder os hen til en af definitionerne:

Tantra er en proces baseret på sex, kærlighed og spiritualitet.

Seksualitet og kærlighed

De fleste er med på, at det er skønt, når kærlighed og seksualitet hænger sammen, men det er langt fra en selvfølge. Nogle kan f.eks. opleve, at de bliver seksuelt tiltrukket af en anden type partner end dem, de har følelsesmæssig tillid til. Det kan give anledning til en del lidelse og indre splittelse og peger på, at oplevelsen af kærlighed og seksualitet trænger til at blive nuanceret og frisat fra jegets forestillinger. Der findes heldigvis også mennesker, for hvem dette fungerer, og som har parforholdsrelationer, hvor der både er kærlighed og en levende, seksuel kontakt.

Seksualitet og spiritualitet

Men det er til gengæld de færreste i vores kultur, som umiddelbart vil mene, at seksualitet og spiritualitet hører sammen. Faktisk er vi gennem syndefaldsmyten præget til at tro, at når seksualiteten går ind, så bliver vi smidt ud af Paradis, dvs. den spirituelle tilstand. Selvom man måske ikke er specielt kristen, lever de kristne myter i det kollektivt ubevidste, og historien om syndefaldet gør ikke noget godt for vores forståelse af sammenhængen mellem spiritualitet og seksualitet.

Alligevel kan man godt have haft erfaringer af dette. Hvis vi forstår spiritualitet som kontakten til noget, der ligger ud over jeget, vil mange have erfaringer af dette ifm. orgasme:  oplevelser af at slippe al kontrol, at blive løftet ind i en anden bevidsthedstilstand, at glemme tid og sted osv. Ofte er det sådan, at når man får nuanceret og uddybet sin oplevelse af, hvad spiritualitet er, bliver det stadig mere tydeligt, hvordan den hænger sammen med seksualiteten.

Det er vores påstand, at seksualitet, kærlighed og spiritualitet fra naturens hånd hænger sammen. Vi skal ikke gøre noget særligt for at få det til at hænge sammen. Men vi skal holde op med at lade jegets forestillinger splitte tingene op. Dette kan du få masser af hjælp til i det nye Tantraforum.dk.

Proces

En del af definitionen er begrebet proces. Processen opstår, idet man kaster sin bevidstheds lys på seksualiteten. Når man ser på det, som faktisk er, begynder det at forandre sig, uden at man egentlig gør noget målrettet for det, og uden at man kan styre det i en bestemt retning. Så når man begynder at lade det spirituelle perspektiv, måske ens meditation eller fornemmelse af kontakt til noget større, påvirke seksualiteten, så vil den begynde at forandre sig og blive mere naturlig og organisk. Processen kan imidlertid også bringe ubehag frem. Man skal måske kigge på billeder eller forestillinger, som længe har været holdt væk fra bevidsthedens lys. Så en proces er ikke bare lutter skøn fremdrift, den kan involvere ubehageligheder i en selv eller i partneren, og det er ikke nogen fejl!

Andre defintioner af tantra er “tantra er sex med energibevidsthed” og“tantra er seksualitet omsat i den lodrette akse”. Læs mere om dette i seriens øvrige artikler.

Hvad er tantra? Sex, kærlighed og spiritualitet
Tagget på: