Tantra kender ingen grænser…

Når først man kommer i gang med tantra, kan man få det sådan, at man gerne vil lade det brede sig generelt i ens liv. Og så kan man opdage, at det faktisk kan føre vidt. At alle livets aspekter kan blive berørt, kan forandres, og at det hele på en måde står for fald. For tantraens store rensekost. Det er nok også sådan, tantra oprindeligt er tænkt. Som en viden der kan befri mennesker, så meget som de kan og vil – uden grænser.

Læs også “Sådan” artiklen i dette tema:
Små bidder af avanceret tantra – udtalelser fra tantrikere

Og her er det, at tantra bliver til det, vi kalder “avanceret tantra”: Når processen åbner sig for store, dybe, høje og afgørende forandringer i ens liv, der sætter sig spor i resten af dette og kommende liv.

Det er ikke nødvendigt for alle at beskæftige sig med avanceret tantra. Og det taler nok ikke til de fleste, men det taler til nogen, og vil være inspirerende for flere.

Avanceret tantra
Tantra kommer bl.a. til Vesten fra østlige religioner, hvor den oprindeligt kun blev forbundet med avanceret bevidsthedsarbejde og kun blev givet videre til personer, som var i en videregående, spirituel praksis.

I Vesten bliver tantra primært forbundet med selvudviklingsarbejde, og det er muligt for langt flere mennesker at komme i berøring med tantra og bringe det ind som en del af parforhold, seksualitet og kærlighedsliv.

Men er det også muligt for os vesterlændinge at løfte den tantriske proces ud af selvudviklingsrammen og ind i mere avancerede aspekter? JA! 

– siger Tantraforum og denne måneds tema beskæftiger sig med, hvornår tantra bliver avanceret, og hvad der skal til for at komme ind i avanceret tantra.

Hvad er avanceret tantra?

Er der tale om et sæt meget avancerede teknikker, hvor kun de mest veltrænede og smidige mennesker kan være med? Er der tale om tilbageholdt udløsning i ikke kun én, men nu mange timer? Skal man sælge bil, hus og båd og flytte ud i skoven?

I tråd med den forståelse af tantra, som Tantraforum.dk i øvrigt repræsenterer, er avanceret tantra ikke primært et spørgsmål om mere præstation eller ydre radikale tiltag, men i stedet et spørgsmål om hvor dybt man tør lade den tantriske proces trænge ind i sin seksualitet, sit liv og sit parforhold.

Det avancerede består i, at man forbinder tantra og seksualitet med spiritualitet på en helt afgørende måde. Den spirituelle energi strømmer gennem seksualiteten. Det kan f.eks. opleves som det at have en opgave, at livet vil noget med én eller at man står til rådighed for en højere proces, der strømmer gennem en.

Tantra bliver avanceret når:

  1. Tantra arbejder med minimering af egoet
  2. Tantra arbejder specifikt ind i det bevidsthedsmæssige
  3. Tantra er upersonlig og kollektiv
  4. Tantra og meditation bliver to sider af samme sag
  5. Tantra primært bevæger sig i den lodrette akse
  6. Tantra omhandler æterisk-spirituel skabelse

Dette må vi hellere uddybe herunder:

1. Minimering af egoet

I den almindelige tantra handler det om at lære sin seksualitet at kende med al dens mærkværdigheder. Om at turde holde hjertet åbent også i parforholdets og livets stormvejr og opbygge erfaring med proces i forhold til sex, kærlighed og spiritualitet. Alt sammen læreprocesser, som ikke sætter spørgsmålstegn ved egoet, men som sigter mod at optimere ens måde at være i verden og parforholdet på, så man kan leve et mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv. Det er både godt og rigtigt, og det arbejde slipper ingen for.

På et tidspunkt i processen bliver det muligt at få øje på, at tantra kan handle om noget mere end at få sig et godt parforhold og en saftig seksualitet. Tantra handler også om en grundlæggende indstilling til livet. Det handler om at blive et bedre, mere fleksibelt og nuanceret menneske og om at gøre verden bedre.

Opgaverne i den avancerede tantra er altså ikke at optimere egoet og det personlige, men derimod at bryde egoets horisont og gøre det mindre. At forstå at ikke alt handler om mig og mit ego.

2. Tantra arbejder specifikt ind i det bevidsthedsmæssige

Her bruges tantra som en måde at arbejde med sin bevidsthed på. Man kan slippe forældede tankemønstre og måder at forstå sig selv på. Tantraen kan være med til at udvide ens horisont og perspektiv. Man slipper sin bevidsthed fri.

Tidligere har de eneste muligheder for at arbejde med noget så stort som bevidsthedens befrielse været for de særlige og på en særlig måde – tilbagetrukket fra det almindelige liv: Det har foregået i hemmelige huler gemt på bjergskrænter, på klostre højt oppe under skyerne eller langt ude i junglen. Her har man arbejdet specifikt med sin bevidsthed, befrielsen af den og nogle har inddraget tantra i dette arbejde.

Denne mulighed eksisterer stadig, og i vore dage er det ikke nødvendigt at trække sig væk fra verden for at udnytte den. Dog kommer man nok ikke udenom at gøre alt andet i ens liv sekundært i forhold til dette arbejde.

Det nye i vore dage er, at man kan have en hverdag, samtidig med man bruger tantra til at befri sin bevidsthed ved at sætte det øverst på dagsordenen.

3. Upersonlig og kollektiv tantra

Et upersonligt forhold til kærlighed og polaritet handler ikke om, at det bliver ligegyldigt, hvem man er sammen med eller om at have flere partnere samtidig. Det handler om at forstå, at kærlighed og polaritet som udgangspunkt er upersonlige og kollektive. Vi vil gerne personliggøre dem, sådan at f.eks. kærlighed er lig med det, jeg føler for min partner. Men kærlighedens væsen er meget større end det, den strømmer gennem os alle. Og der bliver ikke mindre til min partner af, at jeg mærker denne kollektive kærlighed til andre mennesker. Tværtimod!

Kollektiv kærlighed er næstekærlighed. Det handler om at møde alle mennesker med et åbent hjerte. Kollektiv polaritet handler om at møde alle mennesker med et åbent harachakra. Man ser og værdsætter andre mennesker polaritet, og anerkender de mange muligheder for polaritetsmøder, der i ens liv. Man behøver ikke udleve dem, og faren for at man falder i til en julefrokost er faktisk mindre, når man er bevidst om det.

Kan man i parret tillade hinanden at have en vågenhed i forhold til kollektiv polaritet og kollektiv kærlighed, vil det gøre parforholdets råderum større. Både kærligheden og seksualiteten vil vokse, hvis man ser mere upersonligt på den.

En kvinde kan f.eks. opleve, at hun i det seksuelle møde med sin mand, møder alle mænd i verden eller essensen af alle mænd. Det kan også være oplevelser af, at man selv og partneren blot er en han og en hun der elsker, danser eller forenes. Det er et udtryk for kontakt til en dybere og mere upersonlig polaritet. Eller det kan være at man, idet kærligheden til partneren vokser, mærker hvordan kærligheden til alle andre her på planeten vokser lige så meget. En erkendelse af at kollektiv kærlighed ikke tager noget fra min personlige kærlighed, tværtimod gør det kærligheden større.

Disse oplevelser kan blive flere, og det kan blive en indstilling, man bærer med sig i livet. En indstilling med mere kærlighed og polaritet i forhold til andre mennesker.

Og som ekstra gevinst bliver det lettere at finde en sig god partner, hvis man ser mere upersonligt på kærlighed og seksualitet. Så blander egoet sig mindre med diverse krav og brokkerier.

4. Forskellen mellem tantra og meditation udviskes

Det handler om at meditation og tantra kan opleves som værende det samme. Forskellene udviskes: tantra bliver til meditation, og meditation bliver til tantra.

I tidligere traditioner har man adskilt krop, libido, seksualitet, familie og øvrig kødelighed fra det spirituelle. Så kunne man bedre få ro og fred til at meditere og passe sine bønner og hellige skrifter.

Men når tantra bliver avanceret, ophæves denne adskillelse. Kroppens og sjælens behov forenes. Det ene er ligeså godt som det andet, og faktisk kan man have oplevelser af, at det ene ikke kan kendes fra det andet.

F.eks. kan man sidde og meditere, som man nu gør, med ret ryg og lukkede øjne – i fred og fordragelighed – og føle at det bliver helt tantrisk, at seksualitet og kronechakra-energi flyder sammen og bliver til ét. Eller man kan midt i den svedige seksuelle akt lukke øjnene og opleve, at meditationen kører afsted.

At meditere er som at dyrke sex og at dyrke sex er ren meditation.

5. Tantra i den lodrette akse

Den lodrette akse handler om et spænd fra jordpunkt til essenspunkt i menneskets energisystem. I jordpunktet finder vi kraft, instinkter, seksualitet, aggression og orgasmekraft og i essenspunktet finder vi meditation, sjæl og kontakt til det guddommelige. I almindelig sex vil seksualiteten primært bevæge sig i den vandrette akse, mellem pornografi og romantik, mens tantra trækker opmærksomheden ind i den lodrette akse. Der kommer mere dybde og højde.

Avanceret tantra er, når seksualiteten strømmer helt frit i den lodrette akse.

Læs mere om seksualitetens kors:

6. Æterisk-spirituel energi: Tantra er skabelse

Det æteriske vibrerer i alt det, der er levende. Det er den del af auraen, som lægger tættest på den fysiske krop og gennemstrømmer den. Det æterisk har at gøre med vores livskraft, vores fysiske sundhedstilstand og vitalitet.

Når tantraen bliver avanceret, kan man opleve, at den æteriske energi svinger sammen med den spirituelle energi. Energien forenes og bliver æterisk-spirituel, og her er der mulighed for at en ny tilstand opstår. Man kan opleve, at ens meditation fornyes og får en højere vibration, eller at alle kroppens celler vitaliseres.

Vi skriver også et andet sted på Tantraforum.dk om æterisk energi:
Æterisk energi

Hvad skal der til for at komme ind i avanceret tantra?

Man kan ikke beslutte sig for at dyrke avanceret tantra. Det ligger uden for jegets kontrol. Men man kan gøre en indsats for at invitere den: Man kan tage sin tantraproces seriøst, holde kog under sin tantragryde, fyre op under den og dermed åbne for muligheden for at den avancerede tantra kan bryde igennem. Det kan være ved at højne frekvensen af tantraaftaler. Plejer man at have tantra to gange om ugen kan man øge frekvensen til hver anden dag, plejer man at have tantra hver dag, kan man gå op til to gange om dagen osv. Man kan også vælge at sætte tantralivet under pres på andre måder, f.eks. ved at øge meditation før, efter og i forbindelse med, inddrage nye stillinger, som provokerer ens comfortzone eller bryde med dårlige vaner omkring sex og parforhold, som man længe har ønsket at komme af med.

Og så gælder det om at løse de opgaver i den almindelige tantra, som man har brug for at få løst. Der er som regel læreprocesser nok at tage fat på, når man går i gang. Det kan for ekspempel handle om at få sit parforhold integreret i udviklingsprocessen, rydde op i skygger på eget og modsatte køn, arbejde ned ad, få sex, kærlighed og spiritualitet til at arbejde sammen, tage imod det den anden har at give og tage fuldt ansvar for seksualiteten.

Man kan arbejde med det som står i vejen. Et eller andet sted i os, i vores bevidsthed, er der hele tiden noget som mediterer. På samme måde er den tantriske vågenhed tilstede hele tiden. Det er vores naturlige tilstand. Opgaven er at undgå at stå i vejen.

(Billedet i toppen er fra Japan, det er Yokohama i forgrunden og Fuji i baggrunden)

Avanceret tantra