Kali er en guddom, som findes både i den buddhistiske og den hinduistiske mytologi. Hun knytter sig til kvindens seksualitet, sådan som den ser ud dybt nede i jordpunktet. Hun er blevet kaldt ødelæggelsens gudinde, fordi hun er kendt for at kunne destruere egoet.

Hun ses ofte med tungen ud af munden, dansende på Shiva. Om halsen har hun en halskæde af afhuggede hoveder, som symboliserer alle de egoer, hun har dræbt. I hånden har hun ofte et sværd eller en krum kniv. Hun bærer et skørt af afhuggede hænder om sin nøgne krop. Hænderne symboliserer bindinger, og disse skal også hugges af, for at sjælen kan blive fri. Hendes opgave er at transformere lidelse og befri mennesker for deres egoer og begrænsende strukturer. Kali betyder ‘tid’ på sanskrit, og Kali er den, der ødelægger tid, så man kan komme ind i den tidløse væren.

Den indre Kali

På Tigerens Rede har mødet med Kali været en naturlig del af arbejdet med tantra for rigtigt mange mennesker. Fordi hun er et billede på kvindens jordpunkt, vil mange par møde hende, når de arbejder nedad. Mange har derfor gjort sig erfaringer med den indre Kali og med hvilken rolle, hendes kræfter kan spille i moderne menneskers liv. Det er på baggund af disse erfaringer, Tantraforum.dk beskriver Kalis natur og energi.

Den indre Kali kan dukke op spontant i forbindelse med sex, procesdans, meditation, healing eller anden aktivitet, som inviterer det ubevidste på banen. Hun bor i jordpunktet, men høre egentlig hjemme i hele den lodrette akse, idet hun forbinder aggression og seksualitet med meditation og kærlighed. Alle kender Kali i en eller anden form, men for de fleste er bekendtskabet opstået ud af den vandrette akse. Her møder man Kali i forvrængede former, og de kan være både frastødende og negative på den selvforstærkende måde.

Læs mere om Kalis udtryk i den vandrette akse her

Kompromisløs kærlighed

Kali rummer stor aggression. Hun går ikke af vejen for at hugge hovedet af folk – metaforisk set. Kalis aggression bliver tændt, når ting skal forandres – når noget gammelt skal dø, for at noget nyt kan komme frem. Hun er hverken sentimental eller hensynsløs – hun er fuld af kærlighed.

Kalis aggression udtrykker kompromisløshed. Kali ved instinktivt, hvor vi skal hen, og hvad der er vigtigt. Og det, som står i vejen, må fjernes. Ikke ud af had til det, som er, men ud af indsigt i det uundgåelige i processen. Energimæssigt kan man tale om, at hun hugger hovedet af egoet. Hun hjælper én til at slippe de tanker, bindinger, fantasier og forestillinger, som står imellem én selv og det at være helt til stede dér, hvor man er.

Læs om hvordan Kali hjælper denne kvinde ind i frihed og nydelse

Kali er for kvinder – til glæde for mænd

Kali er en kvinde, og hun findes som arketype inde i kvinden. Der findes ikke et tilsvarende billede for manden. En Kaliproces tager altså udgangspunkt i kvinden, det er hende, som skal integrere kræfterne og give dem udtryk.

Sådan er det, hør hvorfor

Manden kan møde Kali gennem sin tantrapartner eller i de kvinder, han i øvrigt omgås. Den proces kan være en stor gave til ham. Mødet med Kali kan bringe ham i kontakt med nye aspekter af hans egen kraft, men det kræver nogle gange, at man sluger et par kameler undervejs.

Læs om hvordan du (manden) kan gribe det an

Mødet med Kali

Kali kan vise sig i billeder, stemninger, impulser eller indsigter. Det er på ingen måde sikkert, at hun dukker op i sin klassiske form, og som man kan læse ud af historierne under “Sådan!”, oplever mennesker hende meget forskelligt.
Det giver ikke mening at tvinge Kali frem, og kun sjældent kan det anbefales at meditere direkte på et billede af hende. Men man kan invitere hende indenfor ved at åbne sig for muligheden, når man på forskellig vis laver energiarbejde. Hun kan måske komme som

  • en oplevelse af råstyrke
  • en impuls til at rive, bide og flå
  • en oplevelse af at kunne rumme hele verden i sit skød
  • et billede af en vild, usoigneret kvinde med en stor kniv
  • billeder af voldsom eller uberørt natur

Kom ned til Kali her

Og tag hende med i en dans her

Hvem er Kali?
Tagget på: