Viden om

Vejen til at arbejde med vrede og aggression i en spirituel proces starter med at forstå, hvad det egentlig er for nogen størrelser. Vi definerer vrede og aggression som to ret forskellige ting, men også som to sider af samme sag. Hos mange mennesker befinder denne sag sig i en ubalanceret tilstand, og tantra kan være den hjælp, der skal til for at bringe bevidsthed og balance ind i dette svære emne.

Vrede

Vrede er aggression med tøj på. Vrede er et kulturelt tillært udtryk, aggression er nøgent. Vrede er vandret, aggression er lodret. Det er den samme energi udtrykt på to forskellige måder, dvs. aggression er aggression, vrede er aggression udtrykt i jeg’et.

Vrede kommer, når der er noget galt, og den kommer for at løse det, der er galt. Hvis man har en naturlig kontakt til vreden, går vreden væk, når problemet er løst, som om den aldrig har været der. Vreden er måske ikke i sig selv løsningen, men den er en hjælp til at tilvejebringe løsningen. Det kan være en grænse, der er overskredet. Det kan være noget, der er for meget. Og nu skal det ændres, derfor bliver vi vrede.

For mange mennesker går vreden dog i selvsving og forsvinder ikke igen. Den bliver enten undertrykt og ligger og koger som irritabilitet, eller den bliver til gentagne vredesudbrud, som ikke rigtigt fører nogen vegne hen. Dette er et tegn på, at man trænger til at forholde sig mere bevidst til vrede og aggression.

Aggression

Aggression er der ikke, fordi der er noget galt. Den er der altid. Og hvis aggressionen retter sig mod noget, og det bliver løst, går den ikke væk. Aggressionen er som en flod, der altid flyder i nærheden, dag og nat. Den er grundlæggende vores livsvilje, viljen til at leve, en overlevelsesdrift. Ordet “aggression” kommer bl.a. af det latinske ord “aggredi”, der betyder at tilnærme eller træde frem – at tage et skridt frem. Og det er det, livet handler om: At gå fremad hele tiden og ikke stå stille, da det er døden. I den fremadskridende bevægelse er der altid noget, der står i vejen, og det kræver noget kraft at komme igennem.

Så længe vi lever, bevæger vi os fremad. Det er definitionen på liv. Derfor er aggression blot livskraft, viljen til at komme videre – og allerede i den erkendelse bliver det jo lidt mindre voldeligt, eller man kan sige, der viser sig flere muligheder.

Aggressionen udspringer fra jordpunktet. Her finder vi også de øvrige instinktive kræfter, og en gevinst ved at arbejde med aggressionen er en generelt bedre kontakt til jordpunktet og de kvaliteter, det indeholder.

Læs også om: 

Vrede Aggression
Der er noget galt Der er ikke noget galt
Når vreden har været brugt, går den væk Aggression går aldrig væk, den er der altid
Ligger i den vandrette akse Ligger i den lodrette akse
Emotionelt Instinktivt
Vi kan tale om det: Vredeshåndteringen kan bedres gennem terapeutisk arbejde Det skal opleves. Kontakten til aggressionen kan styrkes gennem dans, seksualitet, slåskamp, udforskning
Vrede og sex hører sammen, og det er løsningen

Et sted, der virkelig rammes af bortgemt eller af for meget vrede, er seksualiteten. Og det er et af de sidste steder, vi vil lukke den ind. Vi vil nok gerne forpeste dagligstuen og køkkenet, kan måske nogenlunde leve med vreden der, men den må ikke blandes ind i det ultimative kærlighedsudtryk, seksualiteten, inde i soveværelset. For vrede og seksualitet hører da slet ikke sammen, det er da modsætninger.

Før jeg arbejdede med tantra, kunne jeg næsten ikke tænke fra den ene tanke til den anden, var meget forvirret i mit hovede. Men efter jeg begyndte at lære og bruge min aggression i seksualiteten, klarede mit hovede op på mystisk vis. Pludselig kunne jeg tænke meget klart.

Nej, måske hører det ikke til i “almindelige parforhold”, men i tantra vil vi gerne se på det, der er besværligt. Vi vil gerne arbejde med det, som står i vejen. Man kan faktisk sige, at tantra handler om problemer. For det er arbejdet med dem, der giver proces, fremdrift og øget glæde. Og man kan gøre den opdagelse, at vrede og aggression ikke er i modsætning til seksualitet, men tværtimod er det samme: Neden under vredens fnidder og dårlige tanker ligger den samme kraft som i seksualiteten, det er livets kraft, som de begge er udtryk for, og derfor hænger de sammen.

Hvad kan man gøre?

Under “Øvelser” kan du finde anvisninger til at arbejde tantrisk med aggressionen.

Det handler grundlæggende om 3 ting:

  1. Arbejdenedad: Kom ned i kroppen, fysikken, stemmen og underbevidstheden og lær dig selv bedre at kende dernede. Det kan gøres mange steder med mange metoder.
  2. Arbejd med at forbinde seksualitet og aggression/vrede – lav aftale om hvordan: slåskamp, dyreleg, dans, han-og-hun-princippet, meditation.
  3. Disciplin og struktur: Der er ofte behov for at få noget mere struktur ind i samværet. Hvornår skal vi konflikte, og hvornår skal vi ikke? Må vi snakke inden sex? Hvordan stopper vi et skænderi? Det handler om at blive bedre til at bestemme tid og sted og generelt også om at blive bedre til at slippe det helt.
Vrede og aggresssion
Tagget på: