I Tantraforum har vi en klar ide om, hvad tantra er. Det kan beskrives på mange måder, og fælles for dem alle er, at de åbner for nye måder at forstå seksualiteten på, fremfor at indsnævre billedet og forståelsen.

Under “Hvad er tantra?” finder du en række korte artikler, som udfolder nogle af de centrale definitioner på tantra. Vi håber, de vil være med til at åbne din bevidshed for nogle af tantraens muligheder.

Tantra er sex med energibevidsthed

Hvad er energibevidsthed?

Denne meget enkle definition på tantra er måske samtidig den sværeste at forstå. Det skyldes, at begrebet energi på samme tid er så bredt benyttet og svært at definere. På den ene side kan man f.eks. have det synspunkt, at man “ikke tror på energi”, på den anden side kan det bruges om stort set alt, dvs. alt, hvad man møder i sit liv, er et udtryk for energi.

Det bliver nemmere, hvis vi forsøger at folde begrebet energibevidsthed ud. Det handler om netop at have bevidsthed om, dvs. at have fornemmelse for og være klar over, hvad der er tilstede i energien lige nu. At kunne fornemme hvad der rører sig inde i mig, inde i den anden og i feltet imellem os. Eller i større og mindre grupper.

At have energibevidsthed er at have en dybere grad af kontakt til det, som er, end vi sædvanligvis har. Vores jeg eller ego har nemlig en tendens til at sortere efter sine egne skabeloner, så der er mangt og meget, som aldrig når vores bevidsthed. Når man træner energibevidsthed, udvider man gradvist sin bevidsthed om det, som er til stede. Det er ikke gjort med et weekendkursus eller med at læse en bog om tantra, det er en træning, som tager år.

Sex med energibevidshed

Når man så har sex med energibevidsthed, så forsøger man hele tiden at udvide bevidstheden om, hvad der sker i det seksuelle møde. Ikke bare den konkrete fysiske kontakt og de sædvanlige seksuelle sansninger, men også det, som foregår på andre niveauer: Hvordan kroppenes energier mødes, hvordan den bevidsthedsmæssige samklang er eller hvilke mentalt-emotionelle mønstre, der bliver aktiveret.

Energibevidsthed er indgangen til et dybere og højere møde og en meget større adgang til både udfordringer og ressourcer i en selv og i relation til partneren. Prisen er, at man skal være villig til at se på hvad som helst, der måtte dukke op. Man kan ikke på forhånd have fastlåste ideer om, hvad en selv, partneren eller det tantriske møde må indeholde – hvis man har, er man i hvert fald nødt til at give slip på dem undervejs.

Hvad er tantra? Sex med energibevidsthed
Tagget på: