Viden om

Bolette Schiøtz, forfatter til “Hel”, har delt dette afsnit af sin bog med os. Det beskriver chakrasystemet samt essens- og jordpunkt og giver den grundlæggende viden for at kunne forstå resten temaet om chakraerne. 

Du kan naturligvis også købe hele bogen her

“Hel” af Bolette Schiøtz

Bogen giver en leforståelig indføring i grundlæggende begreber inden for selvudvikling og meditation – en indføring, som vi anbefaler til alle, der gerne vil arbejde med tantra, men er nybegyndere udi energisystem, chakraer mv.

Klik på billedet for at se det større

Essenspunkt

Det øverste punkt i den spirituelle ellipse kaldes for essenspunktet eller identitetspunktet (ID punkt). Det befinder sig ca. 40 cm over issen og er det øverste punkt i auraen – fyrtårnet i vores personlige system.

Det rummer vigtige informationer om vores spirituelle ressourcer, muligheder, opgaver og evner. Det kan også rumme information om karma. Det er det første, der viser sig, når vi er ved at blive født, og det sidste, der forlader kroppen, når vi dør. Kan man opnå en bevidst kontakt med dette punkt i energisystemet, får man en reel kontakt til sin sjæl, og det giver mening, selvtillid og glæde.

Jordpunkt

Det nederste punkt i den spirituelle ellipse kaldes for jordpunktet. Når man står op, befinder det sig ca. 40 cm under fødderne. Når man sidder på en stol, befinder det sig i lige linie neden for rodchakraet ca. 40 cm under gulvet. Det er ankeret i vores personlige system. Kontakt til jordpunktet giver bevidsthed om vores dybeste fundament. Her møder vi instinktive kræfter som aggression, urkraft og dybe aspekter af seksualiteten. Det er ligeså vigtigt i en selvudviklingsproces at få kontakt til instinkter og urkræfter som til guddommelige og åndelige kvaliteter.

Ofte bruges bunden af energisystemet som en slags skraldespand eller kælder, hvor alt muligt skidt kan stuves af vejen. Det gør, at arbejdet med jordpunktet kan blive tungt. Man kan møde angst for seksualiteten, traumer, bindinger og andre negative erfaringer. En selvudviklingsproces, der er baseret på helhed, må nødvendigvis også omfatte et oprydningsarbejde i jordpunktet. På langt sigt giver det kraft, styrke og selvværd.

Chakrasystemet

Chakra er et sanskrit ord, der betyder hjul.

Chakrasystemet er knyttet til den æteriske dimension og har til opgave at nære og vedligeholde kroppen. Der er syv primære chakraer i systemet, og de er bundet til kroppen gennem rygsøjlen; alle chakraer har lige stor betydning for helheden. De cirkulerer som tragtformede hvirvler, og i hvert chakra er der både en udadgående og en indadgående strøm. Hvis et kropsområde er underforsynet med energi, eller hvis et chakra er blokeret, er man mere udsat for svækkelse og sygdom.

Det nederste chakra – rodchakraet – cirkulerer langsomst, og tempoet stiger gradvist op igennem systemet, så det øverste chakra – kronechakraet – cirkulerer hurtigst. Cirkulationen i chakraerne afgiver en vibration, som giver dem farve. De, der sanser farver omkring andre mennesker, kan se chakrasystemet vibrere som en regnbue. Rødt ved bækkenbunden, orange omkring maven, gult ved mellemgulvet, grønt ved hjertet, blåt omkring halsen, blåviolet i panden og rødviolet, hvidt eller gyldent oven på hovedet. Er der meget energivibration i et enkelt chakra, kan farven lyse langt ud i auraen. Det er vigtigt, at der er harmoni og balance imellem alle chakraerne.

Chakrasystemet er en nøgle til selvindsigt, fordi man herigennem har adgang til både bevidste og ubevidste områder, både personlige og mere kollektive strukturer og både fysiske og psykiske ressourcer. Det kan hjælpe os med at få bedre kropsbevidsthed, dybere forståelse for eventuelle skavanker og problemer og lettere adgang til forståelse af nattens drømme.

Kravet om større ansvarlighed i forbindelse med spiritualitet betyder, at chakrasystemet skal opgraderes. Det skal modnes, renses og styrkes, så der kan cirkulere væsentligt større mængder af højt vibrerende energi. Det kan sammenlignes med forbrug af elektricitet. F.eks. fungerer en hårtørrer fint med almindelig strøm, men tilslutter man højspænding, vil den brænde sammen. Tilsvarende er det med mennesker og energi: Den seriøse selvudvikler må nødvendigvis omstille sit system, hvis han ikke bare vil snuse lidt til spiritualitet, men faktisk ønsker at lade den spirituelle energi strømme igennem hele kroppen og ud i alle dagliglivets forskellige aktiviteter.

Chakraernes navne er et misk-mask af forskellige sprog – dansk, latin og sanskrit. Det kan man undre sig over, men det er nu den måde, de er blevet formidlet gennem mange år, så det vil jeg også gøre

Rodchakra

Som navnet angiver er rodchakraet placeret i bunden af kroppen, og udstrålingen er rettet bagud og nedad. Det kan kontaktes enten bag på korsbenet eller i mellemkødet mellem anus og kønsorganerne.

Rodchakraets kropsområde er underkrop, ben og fødder, farven er rød og elementet er jord. Energimæssigt har det at gøre med den konkrete virkelighed: krop, arbejde, økonomi, bolig – hele den materielle dimension. Mange opfatter dette som hele virkeligheden, men set udfra chakrasystemet er den materielle verden kun en syvendedel af virkeligheden.

De dyresymboler, der er karakteristiske for rodchakraet, er f.eks. elefanter, slanger, krybdyr og insekter. Slangen kan blandt andet repræsentere uudnyttede ressourcer i rodchakraet – jævnfør det hinduistiske symbol med kundalini-slangen, som ligger sammenrullet i rodchakraet.

Rodchakraenergien er den langsomst vibrerende energi i chakrasystemet, og det kan føles tungt og besværligt at lave om på sin konkrete virkelighed. Men når det lykkes at forenkle nogle hverdagsvaner, letter det også på energicirkulationen i rodchakraet – og omvendt. Sådanne ændringer kan udtrykke sig voldsomt og kraftfuldt gennem drømme om f.eks. udgravning af jordområder, sprængning af klipper, oprydning i kældre eller udskillelse af afføring.

Er der enten for meget eller for lidt kontrol i rodchakraet, kan det medføre forskellige problemer som f.eks. kolde fødder, hofteproblemer, forstoppelse, uhensigtsmæssige spisevaner, fedme, ophobning af ting og overflødigt gods i skuffer og skabe, dårlig balance mellem indtægt og udgift og mangel på realisme og disciplin. Det tager flere år af et barns opvækst at slå ordentlig rod i verden – nogle mennesker lærer det aldrig og må kæmpe hele livet med en dårlig jordforbindelse.

Rodchakraet er også indgangen til bunden af energisystemet – ’døren’ ned til jordpunktet. Vil man have god cirkulation i bunden af sit energisystem – og det er nødvendigt for at kunne omsætte den spirituelle energi i hverdagen – skal rodchakraet renses, stabiliseres og styrkes.

En god balance i rodchakraet giver god jordforbindelse (også kaldet grounding) og en fornemmelse af, at man har det, man har brug for. Man har tillid til livet og til sig selv. Hvis man derimod igen og igen, år efter år ignorerer rodchakraets naturlige energiomsætning, vil man efterhånden gå helt i stå.

Øvelse: Den røde trekant – styrkelse og stabilisering af rodchakraet.

Øvelsen kan udføres i siddende, liggende og stående stilling.

  • Centrer i rodchakraet i bækkenbunden og lad den røde farve brede sig (3-5 minutter).

  • Forestil dig at den røde farve strømmer ned igennem dit højre ben, ned til højre fod, hen langs gulvet til venstre fod og op igennem venstre ben tilbage til rodchakraet. Gentag den røde cirkulation i langsomt tempo flere gange (5-10 minutter).

Harachakra

Bevægelsen fra rod til hara er en bevægelse fra det faste til det flydende, fra jord til vand og fra det firkantede til det runde. I harachakraet bliver energien mindre konkret og mindre velkendt.

Harachakraets kropsområde er hele bækkenpartiet, og det kan kontaktes ved tredje lændehvirvel på bagsiden af kroppen og på forsiden ca. tre fingerbredder under navlen. Farven er orange, og elementet er vand.

Energimæssigt har det at gøre med vitalitet, livslyst eller libido, seksualitet og spontanitet.

Vand, som ofte opfattes som symbol på det ubevidste, kan have mange former: rent, klart, frossent, forurenet eller helligt, og mange udtryk: svømmepøl, sø, rislende bæk, verdenshav eller silende regn. Som drømmesymboler siger de noget forskelligt om energien i hara. Vanddyr som delfiner, hvaler og fisk kan også dukke op i drømme, og deres opførsel kan sige noget om aktiviteten i harachakraet.

Fænomenet lyst er tæt forbundet med harachakraet, og man skal passe på ikke at inddele sit liv i ’først arbejde – siden leg’. Balance og samarbejde mellem lyst og disciplin skal tilgodeses hver vågne time. F.eks. kræver det en vis grad af disciplin at sikre, at dagligdagen bliver lystfuld. Den høje prioritering af det mentale og materielle i vores kultur trækker store veksler på livslyst og spontanitet, og det begrænser evnen til at flyde med livets strøm med både overraskelser og udfordringer.

Meditationsøvelse: Harameditation

  • Sæt dig i meditationsstilling på gulvet eller på en stol og træk vejret dybt og langsomt (3 minutter).

  • Centrer i harachakraet og lad langsomt den orange farve brede sig ud omkring hele dit bækkenparti og vær åben overfor det, der udfolder sig (5-10 minutter).

Solar plexus chakra

Kropsligt bevæger vi os nu fra maven til mellemgulvet, hvor den mest intense   forbrænding af næringsstoffer finder sted. Ordet solar plexus er hentet fra det latinske plexus solaris, som er navnet på et nervebundt, der sender impulser til alle fordøjelsesorganerne i mellemgulvet. Chakraet kontaktes på ryggen ved den syvende brysthvirvel og forpå i mellemgulvet neden for brystbenet. Farven er gul, og elementet er ild.

Energimæssigt har solar plexus at gøre med emotioner – jeg-relaterede følelser som vrede, angst, fortvivlelse, jalousi, surhed, begejstring, engagement og ophidselse. Også kvaliteter som magt, vilje, ambition, aggression og selvhævdelse er knyttet til solar plexus. Sådanne kvaliteter er nødvendige f.eks. for at fuldende en uddannelse, iværksætte en virksomhed, gennemføre et projekt eller få et stort ønske udført i praksis.

Der er en dobbelthed i solar plexus energien, ligesom der er i ilden – på den ene side giver den varme, lys, lutring og forvandling; på den anden side kan den være farlig, destruktiv og fortærende. Emotioner kan give dynamik og farve til tilværelsen, men alt for ofte udtrykkes de for voldsomt, forkert eller for lidt: De vendes indad, de får én til at eksplodere, de fordrejes, de udtrykkes over for den forkerte eller i den forkerte situation, de undertrykkes osv.

Det er normalt at have emotioner, men vi skal lære at udtrykke dem i rimeligt omfang og på rette tid og sted. Det kan være en stor udfordring for mennesker med meget emotionel energi.

Problemer med forvaltning af solar plexus energien kan vise sig ved, at man let kommer i konflikt med andre mennesker, eller at man er alt for nærtagende over for andres meninger og følelser. Den, der vender energien indad, mærker det ofte som trykken i mellemgulvet, kvalme, smerter eller fordøjelsesproblemer. Drømmene kan indeholde symboler som ild, krig, vrede mennesker og hidsige dyr.

Hjertechakra

Hvis du hviler i dit hjerte, så har du det godt.

Hjertechakraet kan kontaktes bagpå ved tredje brysthvirvel og forpå midt på brystbenet. Energien omfatter brystkasse, skuldre, arme og hænder; farven er grøn, og elementet er luft – svarende til lungernes funktion. I lighed med solar plexus har det med følelser at gøre, men af en helt anden og højere kvalitet: kærlighed, næstekærlighed, barmhjertighed, accept, medfølelse, omsorg, religiøse følelser samt enhed med naturen og kosmos.

Hjertet bringer os ud over jegets horisont. At arbejde fra hjertet er at arbejde fra et højere niveau – med et mere lodret perspektiv. Vil man hjælpe andre fra hjertets niveau, skal man ikke bakke dem op i jegets behov og ønsker, men derimod løfte perspektivet og fremhæve helheden. Her er tale om spirituelle kvaliteter som nærvær, respekt og åbenhed. Med solar plexus varme er man tilbøjelig til at dele folk op i dem, der er inde i varmen og dem, der er udenfor. Hjertevarmen er hævet over opdeling af mennesker i gode og onde, dejlige og dumme, dem jeg kan lide og dem, jeg ikke kan lide – helhjertet hjælp er hjælp til alle. Når hjerteenergien strømmer frit, strømmer også en følelse af mening og glæde – og det smitter! Meget healing foregår fra hjerteniveau.

Er hjerteenergien derimod hæmmet i sit udtryk, opleves tyngde, sorg, sårethed eller tristhed. Vendes problemerne indad, kan det give konsekvenser for åndedrættet og hjertefunktionen. Drømme, der relaterer sig til hjertechakraet, kan handle om at flyve eller om fugle af forskellig art.

På et kollektivt plan handler vor tids bevidsthedsudvikling om at løfte menneskers energiniveau fra solar plexus til hjerte. Det betyder, at mange selvudviklere har det som mål for deres proces at kunne leve deres liv med et åbent og frit strømmende hjertechakra. Det er et godt mål at have! Jo flere mennesker, der evner at leve fra hjertet, des fredeligere bliver verden at leve i. Det vil gavne os alle.

Halschakra

Halschakraet kan kontaktes midt på nakken og foran ved hulningen oven for brystbenet. Det omfatter halsområdet, taleorganerne og ørerne. Farven er stærkt blå, og elementet er lyd. Energimæssigt handler det især om kommunikation, udtryk, inspiration og kreativitet. Det man ”har på hjerte”, skal jordforbindes gennem udtryk. Kontrol hører hjemme i halschakraet, og det kan være svært at lære at holde balancen mellem for lidt kontrol og for meget kontrol. Har man kunstneriske og skabende talenter, kræver det at halschakraet flyder rimelig frit for at få ideer udtrykt og omsat til virkelighed. Sangere, forfattere, digtere og malere har særlige ressourcer i halschakraet.

Der er højere aspekter af halschakraet, som kan bringe os i kontakt med højere bevidsthed og Jomfru Maria energien som symbol på spirituel næring.

Fra dette niveau kan man måske opleve, at bevidstheden kan trænge igennem det fysiske: man kan drømme, at man går igennem vægge eller klipper.

Healing kan også have sit afsæt i halschakraet, både med og uden brug af lyd.

Er der problemer i halschakraenergien, kan det medføre stemmeproblemer, stammen og vanskeligheder med at få sig udtrykt og blive forstået. Halschakraet kan gennem for megen kontrol lægge ’en klam hånd’ på andre chakraer – f.eks. harachakraet – og dermed få indflydelse på udfoldelse af seksualitet og libido. Er der blokeringer i halschakraet, kan der opstå en følelse af kedsomhed og monotoni. Den naturlige inspiration og kreativitet kan ikke komme igennem og berige og forny dagligdagen.

Lydelementets association til den skabende kraft kendes fra flere skabelsesberetninger. Johannes Evangeliet siger ’I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud… I det var liv, og livet var menneskenes lys.’ Hos de gamle egyptere var det Thot, som udtalte de ord, der skabte verden. I dag siger videnskabsmænd, at livet begyndte med ’the big bang’.

Pinealchakra

Pinealchakraet – i forkortet udgave pinealen – har fået sit navn fra et lille organ midt i hjernen, som på latin hedder corpus pinealis – koglekirtlen. Dens fysiske funktion er endnu ikke kendt, men den reagerer på lys og mørke. Chakraet kontaktes bagpå ved rygsøjlens øverste afslutning i medullapunktet, hulningen lige under kraniekanten, og forpå midt i panden mellem øjenbrynene. Det kaldes også for ’det tredje øje’. Det knytter sig til øjnene, øjenomgivelserne og øjnenes funktion. Farven er lilla eller indigoblå, og elementet er lys.

Pinealen repræsenterer indsigt, intuition og klarsyn – kvaliteter, som alle mennesker i realiteten har, men som nogle har i særlig udtalt grad. I vores kultur vurderes rationalitet meget højere end intuition, og det kan være årsag til, at pinealens kvaliteter hos nogle er undertrykte og tilbageholdte.

Ligesom det gælder for de øvrige chakraer, er også pinealen modtagelig for træning. Sanseevner og præcision kan styrkes og trænes gennem energiøvelser. Dog må det på det kraftigste frarådes at træne pinealens potentielle muligheder ensidigt og på bekostning af helheden. Man skal ikke overtræne et enkelt chakra for at opnå specielle færdigheder. Mange har jeg-baserede ambitioner om at blive clairvoyante og kunne se energi, men det er et ubalanceret udgangspunkt. Pinealens kvaliteter og energi ligger udenfor jegets horisont, og det giver ubalance at bruge højere talenter til at styrke sin personlighed. En person med specielle evner i pinealen har som regel også et højere perspektiv på livet og omsætter derfor også energien til gavn for menneskeheden.

Der er forskellige euforiserende stoffer, der kan have en åbnende virkning på pinealen og evnen til at se energi. Det er et endnu dårligere udgangspunkt og kan give stor forskrækkelse, angstproblemer og endda varige skader på bevidstheden. Det kan på ingen måde anbefales at benytte bevidsthedsudvidende stoffer til at åbne for energien. Hvis der arbejdes balanceret med både krop og bevidsthed, med både top og bund af energisystemet, kommer åbningen af sig selv, hvis det er meningen.

Mennesker, der har god kontakt til deres pineal, har som regel en følelse af retning og mening i deres liv. De ved, hvad de vil, og de ved, hvad der er bedst. Omvendt kan store pineal-ressourcer give voldsomme orienteringsproblemer, hvis der ikke også er en god kontakt til hara og rodchakra. Ressourcerne skal have stabil jordforbindelse, før det kan blive tilfredsstillende at have adgang til så meget energi.

Evner man at heale fra pinealen, kan energien gå dybt og præcist ind i andre menneskers kroppe – næsten som en laserstråle. Pinealchakraet hjælper os med det indre udviklingsarbejde, hvor man igennem meditationsoplevelser og drømme kan få kontakt til lys, diamanter og spirituelle symboler og strukturer.

Problemer eller blokeringer i pinealen kan give synsforstyrrelser, hovedpine og migræne. Er det tilfældet, kan det anbefales at undersøge fordelingen af energi i hele systemet. Spørger man f.eks. dem, der ofte lider af hovedpine eller migræne, om de har kolde fødder, er svaret næsten altid ja. En del af løsningen er at få varme fødder. Derved trækkes energien ned, balancen mellem top og bund forbedres, jordforbindelsen styrkes og trykket lettes i hovedet.

Kronechakra

Det øverste chakra i systemet er kronechakraet, og det cirkulerer meget hurtigt i forhold til de øvrige chakraer. Det befinder sig 1-2 cm over issen – altså uden for kroppen. Kronechakraet repræsenterer transcendens, overskridelse af jegets og den fysiske verdens rammer samt avancerede bevidsthedstilstande som illumination og oplysthed, det vil sige bevidsthedens endegyldige befrielse for begrænsninger, som gør en total sammensmeltning med det spirituelle muligt. Kun store åndelige ledere og religionsstiftere har realiseret dette niveau, men alle har mulighed for at opnå illuminative glimt, selv om det nok indtil videre er en sjældenhed.

Kronechakraet folder sig ud som en blomst i takt med menneskets spirituelle modning, jævnfør den 1000-bladede lotus kendt fra buddhismen. Der er forskellige opfattelser af kronechakraets farve: hvidt, rødviolet eller gyldent.

Hele chakrasystemet er tæt forbundet med auraens dimensioner. Det er specielt tydeligt i den nederste del: rodchakraet relaterer sig især til den   fysiske dimension, harachakraet især til det æteriske lag og solar plexus til det astrale. Ved de højere niveauer af systemet – hjerte, hals og pineal er forbindelserne ikke længere så entydige. Dels har chakraerne flere aspekter, dels har auraens dimensioner flere lag. Jegets trang til systematisering kommer til kort over for de højere dimensioner af vores bevidsthed.

Der er mange symboler, elementer og kvaliteter knyttet til chakraerne. Et overblik over disse gives i nedenstående skema.

Figur 3: skematisk oversigt over chakrasystemets elementer, farver, kvaliteter, kropslig og sansemæssig tilknytning.

Chakra

Element

Farve

Funktion

Tilknytning til kroppen

Sans

Krone

Violet

Transcendens, illumination

Oven over issen

Pineal

Lys

Lilla

Indsigt, klarsyn, intuition

Midt i panden

’den sjette sans’

Hals

Lyd

Blå

Udtryk, kommunikation, kreativitet

På halsen over brystbenet

Hørelse

Hjerte

Luft

Grøn

Kærlighed, barmhjertighed, religiøsitet

Midt på brystbenet

Følesans

Solar plexus

Ild

Gul

Emotioner, vilje

Mellemgulv

Syn

Hara

Vand

Orange

Livskraft, libido, instinktivitet, seksualitet

Neden for navlen

Smag

Rod

Jord

Rød

Arbejde, krop, materialitet,   penge, bolig

Korsben eller mellemkød

Lugtesans

Chakrasystemet
Tagget på: