Viden om

Hvorfor har nogle mænd eller kvinder en meget stærk tiltrækningskraft på stort set alle medlemmer af det modsatte køn? Det handler ikke kun om charme, selvtillid og lækkert hår. Det handler om at hvile i sit køn – det kalder vi polaritetsfaktor.

Polaritets-hvaffor-noget?

Begrebet polaritetsfaktor stammer fra Anne Sophie Jørgensens tantraundervisning.

Lyt til hendes egen formulering af begrebet i månedens interview. Her

Polaritet er et grundlæggende begreb i al tantrisk tænkning. Polaritet handler om spændingsfeltet mellem modsætninger. I tantra arbejder man med at få proces og dynamik ud af polariteterne. Man bruger dem som springbræt til indsigter.En af de stærkeste, naturgivne polariteter er kønspolariteten: modsætningen mellem han og hun, mellem mand og kvinde. Fordi denne modsætning er så basal, rummer den stor kraft, en kraft, som – hvis den bruges rigtigt – er brændstof til proces. Her finder vi altså en overset, men uudtømmelig kilde til proces i hverdagen.

Hvad er polaritetsfaktor?

Alle mennesker har et køn, men det er meget forskelligt, hvordan vi har det med vores køn.

Hvis jeg hviler i min pol, har jeg en høj polaritetsfaktor. En ti’er på polaritetsskalaen vil udstråle kvindelighed/mandighed, seksualitet, kraftfuldhed og glæde ved sit køn. En etter eller to’er vil derimod ikke være særligt kønsprofileret. Kønnet vil ikke træde særlig tydeligt frem i udtryk, udseende, handlemåde og væren.

Det er ikke bedre at være en ti’er end en to’er. Men det spiller en rolle, når man skal finde en partner. Hvis man har meget polaritetsfaktor, har man nemlig brug for en partner, som kan matche ens polaritet. Og omvendt, hvis man har mindre polaritetsfaktor, bliver man let overvældet, hvis partneren har mere. Med rum til afvigelser handler det derfor langt hen ad vejen om at finde et polaritetsmæssigt match.

Det er helt fint at have det godt med at ligge på et, to eller tre på polaritetsskalaen. Men nogle mennesker har en lav polaritetsfaktor, fordi vi i vores kultur opdrager til at undertrykke polariteten. Derfor kan man have en fornemmelse af, at man rummer mere, end man viser og der med en længsel efter at udfolde sit køn lidt mere.

Fra kønsroller til kønskraft

Hvordan ser en god kvinde ud? Eller en god mand?

I gamle dage havde vi kønsrollerne til at besvare dette spørgsmål. I dag har vi kun os selv. At være en god mand eller kvinde handler nemlig om at være den bedst tænkelige udgave af sig selv – med det køn, man nu har.

Polaritetsfaktor handler altså ikke om at komme tilbage til de gamle dyder: Den gang hvor kvinderne var passive, nærende, rummende og tilpasningsklare. Og hvor mændene var handlekraftige, udadvendte, erobrende og præcise. Alle disse kvaliteter kan nemlig udtrykkes af både mænd og kvinder.

En kvinde med høj polaritetsfaktor kan f.eks. udstråle kraft, sensualitet, målrettethed og meditation på én og samme tid. Tilsvarende kan en mand med høj polaritetsfaktor udstråle hjerte, styrke, beskyttelse og sensitivitet i samlet pakke.

Polaritetstænkningen giver dermed en meget stor frihed til både kvinder og mænd: friheden til at udtrykke sit køn gennem sin individualitet. Det giver mange flere nuancer og en styrkelse af helheden gennem forskellighed.

Hvordan får jeg mere af det?

3 tips til polariteten

▪ Husk dit køn!
Når du går ud i verden, så hav energimæssig kontakt til de biologiske kønstræk (kønsorganer og, for kvinders vedkommende, brysterne). Husk at du har et køn i alle dagligdagens situationer. Du kan også starte den daglige meditation med at rette opmærksomheden mod det fysiske køn.

▪ Find eksempler omkring dig. Hvor ser du personer af samme køn, som udstråler polaritet? Hvad gør de? Hvordan er deres holdning til deres eget og det modsatte køn? Hvordan er deres udtryk? Hvad siger de om det modsatte køn, og hvad undlader de at sige?

▪ Find dine indre billeder. Hvordan ser din indre mand/kvinde ud? Her skal der ikke være nogen smalle steder. Tegn det, mediter på det og dyrk det konkret. Find inspiration i vores polaritets-makeover.

Polaritetsfaktoren er et udtryk for, i hvor høj grad man er i kontakt med og udtrykker sit fysiske køn.

At få mere polaritetsfaktor handler derfor om at udforske, hvem jeg er som mand eller som kvinde. Her kan man lade sig inspirere af andre. Det kan både være gennem indre billeder og ydre eksempler, dvs. konkrete mænd og kvinder omkring én.

Man skal sørge for at cirkulere inspirationen ind i sit eget system. I stedet for direkte at overtage udtryk eller konkrete ting, så mærk efter, hvad det gør for din polaritet. Hvordan kan du få mere af det?

Det handler altså ikke direkte om, at kvinderne skal gå i nederdele, og mændene skal træne deres muskler eller på anden måde søge et klassisk kønsudtryk. Men begge dele kan faktisk være en hjælp. Ved at tage dette ydre fænomen til sig, kan man måske opleve et indre, bevidsthedsmæssigt svar.

Der kan være rigtig megen glæde og sjov i udforskning af polariteten. Det er en konkret selvudviklingsopgave, som kan åbne til nye veje og aktiviteter. Følg evt. vejledningen i vores øvelse:

Polaritets-makeover

Når man forøger sin polaritetsfaktor, opbygger man sin mulighed for at opleve polaritet med alle repræsentanter for det modsatte køn – ikke kun ens partner. Hvad stiller vi op med det?

Hvem er det til?

Vi er alle poler, og når vi møder en af det modsatte køn, møder vi en modpol. Her er tiltrækning altid potentielt mulig. Og den energi, som ligger i tiltrækningen, kan bruges til andet end at finde en partner.

Skal man være gavmild med sin polaritet? I tantrisk tænkning er der egentlig ikke nogen grund til at lade være. At man er bevidst om sit køn i kontakten med andre mennesker, betyder ikke, at man f.eks. skal gå i seng med alle og enhver. Det betyder heller ikke, at man skal flirte konstant. (Flirt er polaritet omsat i det emotionelle. Det foregår på et overfladisk plan, så der er ikke tale om en reel, dyb kontakt. Men mere om det en anden gang). At være gavmild med sin polaritet betyder, at man energimæssigt kan stå til rådighed som en stærk pol – både for dem af det modsatte og af samme køn.

Det betyder, at der kommer mere kraft i spil mellem mennesker. Sandsynligheden for et helende, meningsfuldt og livsbekræftende møde stiger ganske enkelt. Hvis vi kunne blive bedre til at bruge denne mulighed, kunne mange samarbejdsvanskeligheder og konflikter minimeres.

Polaritetens muligheder er så stort et emne, at det vil blive taget op som selvstændigt tema ved en senere lejlighed.

Boost din polaritetsfaktor
Tagget på: