Når der er noget, man rigtig gerne vil have, er der som regel både behov og begær blandet sammen. Eller sagt på en anden måde: Der ligger som regel et naturligt behov gemt i al slags begær. Find ind til det ved hjælp af denne øvelse i at “skrælle løget”.

Hvis en længsel, et varmt ønske eller en kraftig tanke melder sig, er det godt at arbejde med den. Prøv at “tage tøjet af ønsket”, dvs. skræl de kulturelle lag af ved at spørge dig selv: “Hvilket basalt instinkt ligger der bag dette ønske?” Det vil ofte bestå af nogle lag, der kan pilles af og inderst have en kerne af sandhed, noget, man reelt har behov, som så ikke rigtig kunne udtrykke sig ordentligt. Det er som at skrælle lagene af et løg. Brug denne øvelse til at gøre det meditativt.

Den består af tre faser, som skulle være tilstrækkelige at gennemgå pr. gang. Du kan eventuelt også bruge det sammen med din partner eller gode ven, hvor I taler jer gennem øvelsen sammen.

1 Formuler et begær, som plager dig. Det kunne f.eks. være et stort ønske om at blive taget hårdt af en ukendt, tildækket mand en mørk nat i en park.
2 Sæt dig godt til rette og luk øjnene. Kontakt sætningen og mærk, hvordan det trækker i dig.
3 1. lag: Hvad kunne der ligge i det af mere rent instinktiv karakter? Det instinktive er f.eks. nok ligeglad med, om det er i en park, eller om det er nat. I det kunne der ligge, at I var uforstyrrede. Så uden det lag hedder sætningen nu: “At blive taget hårdt af en ukendt, skjult mand uden at blive forstyrret”. Hvad gør sætningen ved dig nu?
4 2. lag: Hvad er det næste, som instinktet kan være ligeglad med? Hvad ligger der i det ukendte og skjulte? Måske en kontakt, der er upersonlig og uemotionel – at gå lige til sagen: Så ønsket kan nu være at blive taget hårdt af en mand i en kontakt, der er renset for emotionaliteter og det personlige – uden at blive forstyrret. Hvad gør sætningen ved dig nu?
5 3. lag: Hvad er det næste, man kan pille af? Hvad ligger der i at blive taget hårdt? At der er fokus på det fysiske, og at manden gør det, han har lyst til. Så lyder sætningen nu: At en mand tager én, som han har lyst til i en kontakt, der er renset for emotionaliteter og det personlige – uden at blive forstyrret. Hvad gør sætningen ved dig nu?
6 Hvordan kan du få dét, som sætningen siger nu?

 

 

Skræl løget
Tagget på: