Behov er naturlige, men hvordan skal de egentlig forstås, og hvad er mine behov? Vi foreslår at se på dig selv og dine behov ud fra den lodrette akse. Det skaber prioritering og skærer ind til benet. For hvad er egentlig vigtigt?

Hvad et naturligt behov er, kan jo være op til diskussion. Ligesom det har været op til diskussion i psykologien, i hvilken rækkefølge behovene helst skal opfyldes. Vi har valgt at se på behovene ud fra den lodrette akse, som handler om det, som er væsentligt i livet. Hvis der er dele af den lodrette akse, du endnu ikke har forholdt dig til, er der stor vækst at hente i at tage ansvar for de behov, som rummes her. Hvis der derimod ikke tages bevidst ansvar for dem, bliver de let trukket ind i den vandrette akse – og bliver til en del af en begærsdynamik.

Behovene i energisystemet

Jordpunkt: Behov for at sætte sit præg på livet, at sætte sig igennem og være i kontakt med naturen og kroppens instinktive lag.

Rodchakra: Behov for mad, søvn, motion, gode fysiske rammer og økonomi til at få tilværelsen til at hænge sammen.

Harachakra: Behov for sex, kropskontakt, nydelse, sanselighed, libido.

Solar Plexus: Behov for at kunne mærke sin følelser og lade dem finde et konstruktivt udtryk samt bruge sin vilje og disciplin.

Hjertechakra: Behov for at udveksle kærlighed og mærke frihed, taknemmelighed og klarhed.

Halschakra: Behov for at udtrykke sig og skabe nyt, både konkret og på idé-plan.

Pinealchakra: Behov for perspektiv på tilværelsen, at kunne finde retning og mening.

Kronechakra: Behov for stilhed og meditation.

Essenspunkt: Behov for at udfolde sjælens potentialer.

Behov i lodret perspektiv

Generelt har vi en rimelig god forståelse af de fysiske behov, som knytter sig til rodchakret og de psykologiske behov, som knytter sig til solar plexus og hjertechakret. De fleste forstår også godt behovet for at udfolde  og udtrykke sig, som knytter sig til hals, ligesom vi forstår behovet for sex. 

Det er vores påstand, at de mest oversete behov er dem, som knytter sig til en dybere forståelse af harachakraet, til jord- og essenspunkt samt til pineal- og kronechakra. Hara har nemlig brug for, at man er i en naturlig tilstand af sanselighed og livsglæde for at kunne fungere optimalt. Dette bliver ofte set som en luksus snarere end et behov. At dække sit behov for sanselighed kræver ikke, at man stiller an med et større arrangement eller køber særligt dyre flødeboller. Det handler om at stille ind på det nu, som er lige her og mærke, hvad kroppen sanser. Enkelt, men overset.

Tænker du over, om du får dækket dit behov for stilhed? Om du giver dig selv gode betingelser for at finde retning og mening?

Igen er vi ude i noget, som de fleste vil opfatte som luksus, men som set fra et lodret synspunkt er uundværligt for helheden.

Jordpunktet og det, det står for, er generelt en overset faktor i den moderne, vestlige verden. At der skulle være behov knyttet til jordpunktet er tilsvarende langt ude, så her er virkelig et sted, hvor man kan finde oversete behov. Og hvor det tilsvarende kan give stor forvandling i ens liv, hvis man begynder at tage ansvar.

Måske er behovet for udfoldelse af ens essens i virkeligheden det mest basale? Måske kan man overleve forarmede fysiske vilkår og psykologiske mangeltilstande, hvis man kan klare at huske sin essens? Og hvad skulle egentlig kunne forhindre en i det?

Behov for tantra

Behovet for sex kan sagtens dækkes, uden at der er tale om tantra.  Men nogle mennesker har behov for tantra. Det er en del af dét, de er som mennesker, og hvis de ikke har i det mindste en indre kontakt til en tantrisk proces, bliver de aldrig fuldt tilfredse. Det behov knytter sig til at have kontakt til sin essens. Så ud af kontakten til essensen kan springe behov, som er specifikke for den enkelte.

Et uerkendt behov for tantra betyder, at der er noget grundlæggende, som ikke bliver opfyldt. Så er det, behovet kan gå grassat og blive til begær. Bag et tilsyneladende umætteligt seksuelt begær kan der altså ligge et behov for tantra. Hvis tiøren falder, og behovet for tantra begynder at blive opfyldt, vil behovet igen komme i balance – og begæret kan slippes.

Behov i balance

Det gælder for alle voksne mennesker, at det er vores eget ansvar at tage vare på vores behov. Det er ikke partnerens, chefens og slet ikke børnenes ansvar. Men man skal jo være klar over, hvilke behov man rummer for at kunne tage vare på dem.

Vi er forskelligt skruet sammen, og det, som er meget vigtigt i ét menneske, kan have en mindre plads i et andet. Det er ikke en fejl. Men det er hver enkelts opgave at se, hvordan lige netop jeg er skruet sammen.

Få hjælp til at tegne dit indre behovskort her:
Link:  Behovenes dagsorden

Det er en naturlig del at tilværelsen, at ikke alle behov er lige godt dækket hele tiden. Nogle gange må man endda udsætte sit behov temmelig længe. Her hjælper det at gøre sig klart, hvad man laver, og hvorfor man gør det. Og samtidig holde øje med, hvor længe situationen er holdbar.

En vigtig pointe er, at et behov som i længere tid eller altid har været overset, vil have forsøgt på anden vis at tiltuske sig energi – f.eks. ved at vokse til et begær, som måske er drejet i en så mærkelig retning, at man ikke længere kan genkende behovet bag ved det. Eller ved at give forskellige psykiske og fysiske symptomer. Eller ved simpelthen bare at dræne energien i det hele taget. 

Så når man opdager et behov, som man har holdt væk med sin negative holdning, sin ligegyldighed eller sin manglende forståelse, ligger der et stort vækstpotentiale i at begynde at tage ansvar for det. Umiddelbart kan det jo lyde som endnu en opgave (“åh nej, skal jeg nu også til at afsætte tid til at dyrke stilhed?!”), men det vil frisætte energi at tage det ansvar. Så det er bare med at komme i gang.

De naturlige behov
Tagget på: