Denne meditation tegner et indre kort over dine behov og deres aktuelle tilstand. Den er lang og omfangsrig og kan sagtens deles op i flere afdelinger, så du tager tre chakraer den ene dag og tre andre den næste. I parantesen under hvert punkt finder du forslag til behov, men lad dig ikke styre af det, hvis du finder frem til noget andet. Husk at skrive ned, hvad du finder frem til, her kan være vigtige oplysninger, som du skal holde dig for øje fremover.

1 Jordpunkt
Kontakt dit jordpunkt.
Hvordan er tilstanden?
Hvilke behov knytter sig til dit jordpunkt? (Behov for at sætte dit præg på livet, at sætte dig igennem og være i kontakt med naturen og kroppens instinktive lag?).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
2 Rodchakra
Kontakt dit rodchakra.
Hvordan er tilstanden? 
Hvilke behov knytter sig til dit rodchakra? (Behov for mad, søvn, motion, gode fysiske rammer og økonomi til at tilværelsen hænger sammen?).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
3 Harachakra
Kontakt dit harachakra. 
Hvordan er tilstanden? 
Hvilke behov knytter sig til dit harachakra? (Behov for sex, kropskontakt, nydelse, sanselighed, libido).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
4 Solar Plexus
Kontakt dit solar plexus.
Hvordan er tilstanden? 
Hvilke behov knytter sig til dit solar plexus? (Behov for at kunne mærke dine følelser og lade dem finde et konstruktivt udtryk samt bruge din vilje og disciplin).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
5 Hjerte
Kontakt dit hjerte.
Hvordan er tilstanden? 
Hvilke behov knytter sig til dit hjerte? (Behov for at udveksle kærlighed og mærke frihed, taknemmelighed og klarhed).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
6 Halschakra
Kontakt dit halschakra.
Hvordan er tilstanden? 
Hvilke behov knytter sig til dit halschakra? (Behov for at udtrykke dig og skabe nyt, både konkret og på idé-plan).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
7 Pinealchakra
Kontakt din pineal.
Hvordan er tilstanden? 
Hvilke behov knytter sig til din pineal? (Behov for perspektiv på tilværelsen, at kunne finde retning og mening).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
8 Kronechakra
Kontakt dit kronechakra.
Hvordan er tilstanden? 
Hvilke behov knytter sig til dit kronechakra? (Behov for stilhed og meditation).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
9 Essenspunkt
Kontakt dit essenspunkt.
Hvordan er tilstanden? 
Hvilke behov knytter sig til dit essenspunkt? (Behov for at udfolde sjælens potentialer).
Hvilke af dem tager du ansvar for? Hvilke lider under ubevidsthed, ligegyldighed eller nedvurdering fra din side?
Når du er færdig med meditationen, vælger du et punkt, hvor du kun delvist har taget ansvar for dit behov. Læg en plan for, hvordan det skal forbedres – og gør det!

Somme tider kan situationen omkring flere forskellige behov forbedres i et snuptag ved at lave ændringer på ét område. Hvis  det ikke sker, tager du punkterne et for et – så her kan være procesarbejde til lang tid fremover.

Behovenes dagsorden
Tagget på: