Hvad er egentlig op og ned i tantra? Hvornår er jeg på vej ud af en tangent, og hvornår arbejder jeg engageret og dynamisk med udforskning af seksualiteten? Skal jeg forfølge min impuls, eller skal jeg slippe den?

Tantra stiller store krav til vores skelneevne, for der er ingen svar, som på forhånd er givet, og der er ingen opskrift på “rigtig proces”. Vi er alle forskellige. Tantra kræver, at man lærer at skelne i det, som sker i én selv, så man opbygger erfaring med, hvilke veje der fører hvorhen. Og den kloge tantriker tager kun omvejen en enkelt gang – for så er lektien lært. 

Find vej i junglen

Seksualitetens kors er en model, som kan hjælpe til at opbygge det indre seksuelle landkort. Den peger på, hvad man kan kigge efter og hvilke veje, andre er gået for at komme i proces.

Seksualitetens kors er skabt af Anne Sophie Jørgensen. Modellen blev først introduceret i hendes undervisning i tantra i 2001 og siden beskrevet og udfoldet i bøgerne “Lodret menneske i en vandret verden” fra 2003 og “Tantra – sex, kærlighed og spiritualitet” fra 2004.

Modellen viser en helt grundlæggende måde at forstå menneskers energisystem på og udgør en slags landkort over seksualiteten. Den kan både forstås abstrakt som et billede på kulturelle tendenser og konkret i forhold til det enkelte menneske. Den udgøres af en lodret og en vandret akse.

Den lodrette akse

Den lodrette akse afbilder en energiomsætning, som er baseret på nuet, nærvær, centrering, kraft og meditation. Den lodrette akse går fra bunden af energisystemet til toppen, nærmere betegnet fra jordpunkt til essenspunkt.

Bunden
I jordpunktet finder vi de instinktive kræfter: orgasmekraft & seksualitet, aggression, fødselskræfterne og kontakten til kroppens biologiske behov i det hele taget.

Kontakten til instinktkræfterne er tantraens fundament. Her hentes kraft og energi, og ved at arbejde med kønskraft og polaritet opstår der proces og dynamik mellem hannen og hunnen. At opbygge kontakten til jordpunkt og instinktkræfter bør være en del af alle tantrikeres proces, og det er vigtigt at begynde her. Hvis kontakten til fundamentet ikke er i orden, kan det nemlig give store problemer senere hen.

Øglen er et billede på jordpunktet. Den rummer rå instinktivitet og stor kraft. Dens seksualitet retter sig mod udløsning, reproduktion og hengivelse til kroppens visdom. Her findes kompromisløshed og gennemslagskraft.

Toppen
I toppen af energisystemet finder vi spiritualitet, meditation, kontakt til Gud, Selvet, universet – eller hvilke ord, den enkelte nu kan forbinde sig med. Vores forståelse af toppen af energisystemet er i høj grad præget af de billeder og forestillinger, som knytter sig til vores kulturs religiøse ramme. Derfor kan billedet af englen bruges som et udtryk for toppens kvaliteter. Englen rummer blidhed, hengivelse, visdom og medfølelse. Det er dog klart, at kulturens prægninger blot er en form, og den enkeltes kontakt til essenspunktet kan derfor danne andre billeder. Det vil dog altid handle om den enkeltes essens, sjæl eller retning i livet.

I spændingsfeltet mellem top og bund findes nuet, og seksualiteten er en stadig strømmende flod, man kan vælge at træde ud i. Den er ikke en funktion, som det kræver særlige rekvisitter eller tankebaner at aktivere, den er en del af livets strøm gennem kroppen. 

I meditationstemaet er der mere om toppen
Link:  Meditationstemaet

Læs mere om at arbejde med orgasmekraften her
Link:  Orgasmetemaet

Og om arbejdet med aggression her
Link:  Aggressionstemaet

Den vandrette akse

Den vandrette akse er tæt knyttet til jeget, så her udspiller seksualiteten sig på jegets præmisser. Jeget er en bevidsthedsfunktion, og i vores kultur tilbringer vi stort set al vores tid med at omsætte energi gennem jeget. Jeget er ekspert i at mene, føle, vide, vurdere, projicere, identificere, kategorisere, planlægge, opdele og gætte andre menneskers forventninger samt opføre sig derefter. At have et velfungerende jeg er uomgængeligt for at klare sig i vores kultur. Problemet er, at vi er for identificerede med vores jeger, og at det har alt for meget taletid. Vi tror, det er det, vi er.

De fleste mennesker omsætter derfor deres seksualitet i den vandrette akse. Dvs. at bredt, kulturelt set er det vores jeger, der bestyrer seksualiteten. I den vandrette akse baserer seksualiteten sig på fantasi og projektion, hvor tændingen er meget afhængig af, hvad der foregår i tankerne og emotionerne. Det kan f.eks. vise sig ved, at man er nødt til at “spille” en bestemt film inde i sit hoved for at få lyst, eller at man ikke synes, man kan finde den mindste lyst frem, hvis ikke den emotionelle stemning er helt i top. 

I den vandrette akse bliver seksualiteten og tændingen altså styret af jegets luner, og det kan være svært at få det seksuelle samarbejde til at blive så stabilt, at det bringer parterne ind i proces. Til gengæld kan det være ganske underholdende, når det jegmæssige klima er godt, og det er bestemt muligt at have et godt sexliv, selvom man udelukkende færdes i den vandrette akse.

Jegets dominans resulterer i polariseringer, som her kaldes romantik og pornografi. Disse ekstremer er to umiddelbart modstridende måder, hvorpå jeget forsøger at få styr på seksualiteten. Og de er meget udbredte. De fleste kender til at være tiltrukket af noget romantisk og/eller noget pornografisk, og mange oplever endda at være mere eller mindre slave af en eller flere af disse aspekter af den vandrette akse.

Pornografi

Stort set alt det, vi normalt forstår som sex, er præget af pornografi. Det betyder jo ikke, at alle er brugere af konkret porno, men i vores kulturelle tænkning og billeddannelse omkring seksualiteten er vi ganske enkelt pornoficerede. Pornografi trækker seksualiteten i en forrående, udstillende og til tider misbrugende retning. En position, som fokuserer på den fysiske akt og de konkrete detaljer, og hvad man kan have af meninger om disse. Dybest set er pornografi seksualitet uden hjerte eller ånd, og vi mennesker rummer jo begge dele. Det opleves forkert at skulle skære sit hjerte eller sin åndelighed bort i seksualitetens navn.

Men det er også et faktum, at pornografien trykker på tænd-knappen i rigtig mange mennesker. Og at menneskers fantasier ofte er pornografisk prægede, og at der ikke kommer noget ud af at forsøge at omgærde det med skyld og skam. Det er ganske enkelt et faktum, at kollektivt set er vores seksuelle tænding præget i denne retning. Dette ser ikke umiddelbart ud til at blive bedre. Der sker en stadig større udbredelse af pornoen bl.a. takket være nettet, og absurditeter tårner sig op (som f.eks. at man visse steder ikke må amme offentligt, men at der til gengæld gerne må udstilles halvnøgne bryster på busser, i fjernsynet, på kioskhylderne osv).

Pornografen
En pornograf er et menneske, som i sin seksualitet overvejende identificerer sig med den pornografiske pol. Pornografen er glad for sex, og det er ikke noget problem, at der ikke er hyggesnak eller følelsesdyrkelse forbundet med sexakten. Man vil gerne have noget sex fra hånden, det er vigtigst. Pornografen kan både være den glade, udforskende type eller være kontrolmæssigt låst fast i et tvangspræget seksuelt mønster, hvor noget bestemt kræves for at vække seksualiteten. Det er ikke sikkert, at pornografen konkret bruger porno, men fantasierne vil ofte være præget at direkte-til-sagen, rå sex.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er flest mænd blandt pornograferne. Men kvindelige pornografer findes også, og de nyder meget mindre respekt end de mandlige. En kvinde, som profilerer sex som en markant del af sit udtryk, er i overhængende fare for at blive kaldt “luder”, “man-eater” eller løsagtig, hvor kulturen i højere grad forventer dette af en mand. Denne ubalance gør ikke noget godt for hverken mænd eller kvinders seksualitet.

Det gode ved pronografien er, at den rent faktisk forholder sig til sex. Derfor var frigivelsen af pornoen for et halvt århundrede siden et relevant skridt. Det er imidlertid noget andet, der er brug for nu. Ud fra en forståelse af, at vi alle bevidsthedsmæssigt er forbundet, så er der ingen toldfrie tanker, og der er ingen gratis fantasier. En fantasi har altid den omkostning, at den fjerner os fra nuet og den kontakt, vi er i lige nu. Pornografien lokker os ind i denne verden med løfte om seksuel nydelse – men den viser sig hurtigt at være overfladisk og utilfredsstillende i længden.

Romantik

Romantikken kan ses som et modtræk til pornografien. Pornografien sorterer alt det fra, som handler om kontakt, følelsesliv og forbundethed – og her lægger romatikken så sit fokus. Romantikken er et kulturelt tilbud, som man kan få nok af gennem TV-serier, glittede blade, nedgroede holdninger og alle steder, hvor rosenrøde billeder præsenteres som svaret på livets udfordringer.

Romantik handler ikke bare om sex, det handler om forestillingen om foreningen af mand-kvinde i ægteskab, langvarigt forhold eller soulmate-relation. Afhængigt af hvem man i øvrigt er som menneske, vil ens romantiske forestillinger have forskelligt indhold. Fælles for dem er troen på, at det sande og smukke kan findes uden for en selv i et billede, som er ryddet for lidelse og ubehag. Romantik er hjerte og ånd uden sex.

Romantikken baserer sig altså på en forestilling om, at når noget er ubehageligt eller går på tværs af ens ønsker, er det en fejl. Romantikken har meget svært ved at acceptere, at et samliv naturligt byder på ubehagelige emotioner og konflikter. De skal helst forsvinde hurtigt, så vi kan komme tilbage til den rare stemning.

Romantikeren
En romantiker vil rask væk afvise sex, hvis det emotionelle klima er for ubehagligt. Han/hun kan simpelthen ikke have lyst til partneren, før der igen er en positiv kontakt. På den måde bliver det ofte romantikeren i forholdet, som står for at skære ned på sex. Pornografen vil da tilsvarende skære ned for snak og øvrig kontakt, hvis seksualiteten ikke fungerer, og så har man en meget uheldig dynamik, som er årsag til mangen en skilsmisse.

Kulturelt kan vi meget bedre lide romantik end porno. Romantikken har da aldrig generet eller misbrugt nogen, og den tillader, at vi opretholder illusionen om, at vi behandler hinanden ordentligt. Det er meget nemmere at stå ved, at man drømmer om et kirkebryllup med det hele, end at man fantaserer om seksuelle ekstremer. Men mødes man i romantik, er det stadigvæk et møde gennem egoet og dets fantasier. Det er stadig ekstremt. Både romantik og porno foregår i den vandrette akse, og ingen af dem er løsningen på deres modsætning.

At gå fra vandret til lodret

Det helt overordnede projekt i tantra handler om at trække energi fra den vandrette akse ind i den lodrette. Det betyder ikke, at det vandrette er forkert, og det er en rigtig god idé, at man sørger for at få udforsket de vandrette tiltag, som taler til en. Men med tiden vil man måske længes efter en dybere mening med seksualiteten og et mere reelt møde med sin partner. Det er her tantraen kommer på banen.

Læs mere om hvordan du udforsker seksualitetens kors i dig selv her
Link:  Undersøg dit seksuelle kors

Hvad er seksualitetens kors?
Tagget på: