Hun ville have en mand, der kunne det hele. Da hun så fik en mand, opdagede hun, at hun i virkeligheden havde været styret af et begær – et begær, der gjorde hende forbeholden over for det, han kunne. Og samtidig et begær, der gjorde det vanskeligt at håndtere alle de almindeligheder, der hører til det familieliv, hun også ønskede sammen med ham.

Sexet, sofistikeret, meditativ, cool, noget helt særligt – der var ikke grænser for, hvilke forestillinger denne kvinde havde om den mand, hun ønskede at finde sammen med. 

Da hun mødte sin nuværende mand, måtte hun dog langsomt erkende, at hendes forestillinger var uopnåelige idealer og ikke et reelt behov. Og begæret efter en idealiseret mand viste sig at stå i vejen for, at hun kunne tage imod det, hendes mand egentligt havde at byde på.

Uha, hvor normal!

”Da vi først mødtes, var der en stærk tiltrækning omkring sex, kærlighed og spiritualitet, men da vi flyttede sammen, og det første barn var på vej, og “fælden smækkede”, kom alle mine forbehold op. De gik på, at han var alt for almindelig. Han havde styr på økonomien, en ordentlig bil, et veltrimmet ego, en evne til tryghed, måske var han ligefrem en anelse borgerlig. Denne almindelighed var ikke en del af mine forestillinger om den perfekte partner”, fortæller hun.

Forbeholdene viste sig både i forhold til kærlighed og seksualitet: ”Jeg var lukket i mit hjerte i forhold til ham. I min begrænsede forståelse kunne man ikke både fungere i det almindelige og samtidig være spirituel. Jeg følte mig bedre end ham og mere spirituel. Det viste sig f.eks. ved, at jeg var tilbageholdende i forhold til at snakke med ham –  jeg fortalte ikke alt, hvad der var at fortælle.”

Han skulle ikke have den fornøjelse

Begæret efter det perfekte og ualmindelige gjorde hende lukket over for hendes egen mand og hendes eget behov for samt lyst til sex.

”Når vi havde sex, kunne jeg mærke forbeholdene ved, at jeg ikke ville give af mig selv. Han skulle ikke have den fornøjelse at mærke, at jeg havde lyst til ham. Det var ikke sådan, at jeg fuldt bevidst lagde låg på min lyst, men resultatet var alligevel en modstand på og et ubehag ved sex. I begyndelsen bare som vage fornemmelser, men senere blev det mere udtalt i form af vrede på ham, når vi havde sex – og lyst til at volde ham fysisk smerte.”

Det særlige skyggede for det almindelige

Der gik noget tid, før kvinden fik øje på, at de forbehold, hun havde over for sin mand, ikke skyldtes ham, men nogle vanskeligheder i hende selv, som hun havde brug for at kigge på.

”Det gik op for mig, at mit begær efter det særlige gav en skygge på de almindelige sider af livet som f.eks. et forpligtende parforhold, børneopdragelse, sex og husholdning. På den måde var mand og børn en stor udfordring, idet jeg dybt inde havde et ønske om primært at forholde mig til de særlige og ophøjede aspekter af livet som f.eks. spiritualitet og meditation. Længslen efter det særlige var så stærk, at det havde form af et begær.”

Kvinden måtte sande, at hendes mand rent faktisk gav hende mulighed for at lære noget, hun havde behov for at lære, nemlig at tage det almindelige liv på sig.

”Det blev tydeligt, at jeg led under en splittelse, som mange spirituelt søgende lider under, nemlig splittelsen mellem spiritualitet og almindelighed og mellem spiritualitet og sex. Tantra var med til at hjælpe mig igennem. I tantraen lod jeg min modstand mod sex udspille sig ved også rent fysisk at markere min vrede, samtidig med at jeg – og min mand – vidste, at dette ikke skulle stå på for evigt. At det var et led i arbejdet med at overkomme splittelsen. Det blev til flere måneders sex med slåskamp og ubehag, inden det langsomt begyndte at forandre sig.”

Sådan kunne mange år være gået

”Hvis jeg havde undgået at få mand og børn, havde jeg kunnet leve mange år uden at blive konfronteret med mit begær efter det særlige og min manglende forståelse for at bringe spiritualiteten ind i de almindelige sider af livet. Det at have en familie er en langsom aflivning af mit begær, og samtidig får jeg det, jeg egentlig har behov for, nemlig muligheden for at tage de almindelige sider af livet på mig.”

På en måde er denne kvindes historie en fortælling om, at begæret peger i en helt anden retning, end det hun egentlig har behov for, men hun erfarede også, at der bag begæret kan ligge en reel længsel, som er mulig at få opfyldt, hvis begæret slippes.

Syv års arbejde

”Det tog mig syv år at komme frem til et sted, hvor jeg kunne stå ligeværdigt over for min mand uden forbehold. I takt med at forbeholdene slap, og jeg tog ham mere ind i mit herte og ind i seksualiteten, voksede også vores meditative og spirituelle kontakt. Den spirituelle forbindelse, der i sin tid lå bag mit begær efter den ideelle mand, er nu kommet ind i vores forhold på en naturlig måde som et af de steder, hvor vi har mulighed for at etablere kontakt til hinanden. Det kan ske, hvis vi mediterer sammen inden sex, men det kan også opstå spontant, når vi snakker sammen eller laver noget praktisk.”

Sexet, sofistikeret, meditativ og cool
Tagget på: