På Tantraforum.dk anser vi både behov og begær som vigtige at kende. Behov ser vi som naturlige, og begær er behov, der er gået grassat. Det er vigtigt at kunne skelne, for de kræver forskellige strategier.

Almindelig opfattelse af behov og begær

Behov og begær lyder nok i manges ører som noget af det samme eller som nogle fjerne begreber, der f.eks. ofte optræder i litteraturen eller på film. Var det ikke noget med, at Søren Kierkegaard engang beskæftigede sig med emnet? Behov er da kun noget, man taler om i forhold til børn og deres tarv? Er behov ikke blot noget, dyr har for søvn, mad og reproduktion? Begær er da med til at få skub i tingene, fordi det retter os udad mod verden…..

Begær vil for mange være enten en normal stræben efter tilfredsstillelse eller en menneskelig skyggeside, man ikke selv kan forbinde sig med. Noget som optræder på film, eller som præsterne advarer imod.

Behov vil af nogle forstås som noget, man skal undertrykke, eller som man i en eller anden grad selv har fundet på – har lært – og derfor kan lave om. Hvis man ikke synes, ens partner opfylder ens behov, kan de da tages op til revision og laves om. Så nødvendigt er det da heller ikke.

Tantraforum.dk’s definition

Behov er naturlige, begær er ikke.

Vi knytter behov og begær til seksualitetens kors. Her hører behovene til i den lodrette akse. De er en del af vilkårene ved det at være menneske. Både de fysiske, de psykologiske og de sociale behov. Vi har f.eks. behov for mad, sex, søvn og en eller anden grad af materialitet. Vi har behov for andre mennesker, for vækst og for et højere perspektiv. Behov knytter sig derfor også meget til det fysiske, til det at have en krop samt være i denne verden. Der skal tilføres noget, og der skal noget ud igen den anden vej.

Begæret knytter sig tilsvarende til den vandrette akse. De repræsenterer jegets forvaltning, så begær handler om, at jeget har sat sig på behovet. “Jeg” definerer hvordan, hvor meget og hvor lækkert, det skal være, for at det er godt nok. Jeget pakker behovet ind i nogle bestemte kulturelle indpakninger. Derfor defineres begær også som behov, der er gået grassat. Og gemt i begæret ligger et naturligt behov.

  • Et behov for at blive anerkendt som ligeværdig kan gå grassat som et begær efter berømmelse.
  • Et almindeligt stort behov for sex kan blive et umætteligt begær efter personer af det andet køn.
  • Et behov for tryghed, stabilitet og tag over hovedet kan blive et begær efter kæmpe villa, kæmpe hund og kæmpe bil.
  • Et behov for at forene spiritualitet og seksualitet kan blive et begær efter utallige tantrapartnere.

Behov handler om det, som er nødvendigt for at eksistere som menneske samt udfolde det, man er blevet menneske for at udfolde. Som mennesker har vi brug for at kunne tro på, at vores behov kan blive dækket. Det giver en naturlig tillid til verden og livet. 

Behov og begær – hvad er forskellen?
Tagget på: