– i kræfternes vold

Hystaden og kontrolfreaken

Hun flipper ud, råber op, smider med tingene og er helt og aldeles vanvittig. Klar til indlægggelse på røde papirer. Hvem gider lege med en hystade? Og hvem gider være én? Nej, vel. Lad os få kontrolfreaken på banen og få orden på sagerne!

Kali er en voldsom kraft, og når den ikke bliver brugt med bevidsthed, kan den falde ud i ekstremer – dem kalder vi hystaden og kontrolfreaken.

Hystaden

Hystaden befinder sig ofte i sine emotioners vold. Emotionerne kan hente kraft fra dybet, fra instinkterne, men en hystade formår ikke at bringe bevidsthed ind omkring Kali. Derfor bliver hun et offer for sine emotioner, mens omverdenen står og ser (i bedste fald) undrende til.

Kulturens skyggeside
Hystaden er kulturens skyggebillede på det kvindelige. Hun viser alt det, vi gerne vil lægge afstand til: frådende emotioner, mangel på kontrol, afmagt og destruktion. En hystade er i overhængende fare for at få en diagnose som borderline eller ADHD. Men i en kultur domineret af kontrolfreaks vil der altid være et hystade-modspil. Først når vi som kvinder generelt er parate til at tage Kalis kræfter på os og forvalte dem med hjerte og ansvarlighed, kan hystaderne definitivt slippe ud af deres mindre heldige roller, og vi kan få det bedste ud af hinanden

Hystaden har altså en tendens til at eksplodere i vredesudbrud, tårer og udspyelse af eder – og til i det hele taget at gøre livet surt for sin omverden med sine emotioner. Dette kan meget vel efterfølges af skam og selvbebrejdelse, men lige meget hjælper det, hvis der ikke tages fat om kilden til problemet. Denne kvinde har meget energi at gøre godt med, men hun har for lidt styr på den, fordi hun ikke er bevidst om dens ophav.

Der er forskel på, hvor stor en rolle Kali spiller i forskellige kvinders energisystem. Nogle har en meget fundamental kontakt til denne energi, og som børn har de måske været særligt uterlige. Et barns kraft kan ofte være svær for forældrene at håndtere, og barnet kan ende med at have rollen som det vanskelige element i familien, hvor det i virkeligheden blot er talerør for kræfter, som forældrene ikke er villige til at integrere.

Et sådant “vanskeligt” barn kan blive en voksen hystade. Omverdenen vil oftest møde hystaden med en blanding af frygt og foragt. Måske kan hun gennem sine emotionelle udbrud have held til at manipulere sig frem til indflydelse på situationen, men bagsiden er, at hendes medmennesker har svært ved at respektere hende.

En hystade kan også udleve en grænsesøgende og voldsom seksualitet på en destruktiv måde. Hun kan opleve at blive trukket rundt af sit seksuelle begær og få rodet sig ud i situationer, hun bagefter helst vil glemme. De seksuelle udskejelser hjælper som regel hverken på omverdenens respekt eller på hendes eget selvbillede.

Vejen frem for en hystade vil være at få mere meditation og bevidsthed ind omkring det emotionelle, seksualiteten og instinkterne. Hun trænger til at få et højere perspektiv på sit liv og sine udfordringer, og hun har brug for at kunne bevare sin vågenhed, også når hun bliver tændt emotionelt.

Hvis man skal hjælpe en hystade, skal man kunne stå i sin egen kraft, så hun tydeligt kan mærke et modspil. Man må insistere på, at tingene kan ses fra et andet perspektiv end det, hystaden er opslugt af lige nu. Det kræver sin mand – eller kvinde.

Kontrolfreaken

Oven på mødet med en hystade forstår man jo godt, at man kan få lyst til at udøve en smule kontrol. For kontrolfreaken er det lykkedes at få Kalis kræfter tilstrækkeligt tilrettede, så de passer ind i vore forestillinger om det velfungerende menneske. Denne tilretning kommer dog ikke uden omkostninger.

Den moderne kvindes svøbe
Karriere, tjek. 2+ børn, tjek. Nypudset hus med designer-møbler, tjek. Vokset bikinilinie, tjek. Velfungerende sexliv – ARGH!
Nutidens kvinder stiller høje krav til sig selv, og et moderne liv med det hele synes at kræve et temmeligt højt niveau af kontrol. Desværre koster kontrollen nogle af de steder, som faktisk er ret essentielle for vores velbefindende: evnen til nydelse, kontakten til kroppen, nærvær og livsglæde. Dilemmaet kan synes uløseligt, men her kan Kali være en hjælp. Hun er kompromisløs og har sans for det væsentlige. Få det på plads, og så må designermøblerne komme, hvis de gør det

Kontrolfreaken har styr på sit liv. Nogle gange har hun endda også styr på mandens og børnenes. Kontrollen styres med det mentale, og her har kontrolfreaken skarpe regler for, hvad der går og ikke går. Hun kan være en hård dommer, både over sig selv og andre, selvom hun forsøger at skjule det bag en pæn og venlig facade. Hun har styr på sit emotionelle udtryk, så det hele bliver sorteret og doseret i de rigtige mængder.

Groft sag er kontrolfreaken det, vores kultur forsøger at opdrage os til at blive. Det er noget, som i så høj grad er i overensstemmelse med vores billede på succes, at mange måske ikke engang tænker på at stille spørgsmålstegn ved det. For hvad er alternativet?

Hvor ulemperne ved hystaden er til at få øje på, er kontrolfreakens omkostninger mere skjulte. Kontrollen omfatter nemlig ikke bare livet og omverdenen, men også den indre oplevelse. Kontakten til kroppen, følelserne, seksualiteten og instinkterne censureres helt automatisk. Det betyder, at kontrolfreaken med tiden bliver stadig mere blodfattig og udslidt, og måske plages hun af angst, stress eller sågar en depression. Hun kan vælge at se et evt. sammenbrud som et vink med en vognstang – en invitation til at ændre på sin væren i verden. Eller hun kan forsøge at genvinde kontrollen med en pille, et redskab, en ny kontrol-strategi.

Kali har ringe vilkår for udfoldelse under kontrolfreakens herredømme. Det betyder dog ikke, at hun er uden taletid. Hun kan nemlig sive ud mellem sidebenene som stikpiller, ironi, sarkasme, brok og andre former for passiv aggression. På den måde kan også kontrolfreaken gøre livet surt for andre – hun gør det bare mere diskret og velindpakket.

En kontrolfreak trænger til at få mere kontakt til instinktkræfterne og slippe sine mentale strukturer. Hun bør gå i gang med at arbejde nedad gennem fysisk udfoldelse og legende tiltag. En god hjælp for hende kan være en mand, som har en god kontakt til instinkterne – forudsat altså at hun har besluttet sig for at ville arbejde på at få mindre kontrol!

En rem af huden

Mange kvinder vil nok kunne genkende sig selv i det ene eller det andet billede – eller måske i begge? Hystaden og kontrolfreaken eksisterer som muligheder i os alle. Kontrolfreaken kan blive hystade, når filmen knækker for hende. Og hystaden kan gå i kontrolmodus oven på endnu en oplevelse af ikke at kunne styre sine indre kræfter.

På den måde kan vi svinge mellem ekstremerne – og ingen kan sige sig fri for at have en rem af huden fra den modsatte position. Summa summarum: I alle tilfælde går vejen gennem at arbejde nedad mod instinktkræfterne med vidt åbne, meditative øjne.

Den integrerede Kali

Alternativet til både hystaden og kontrolfreaken er den integrerede Kali.

Kvinden, som har integreret Kalis kræfter i sin selvforstålse, vil være kraftfuld, selvbevidst og rummelig. Hun kan godt finde på at udtrykke sig med emotionel slagkraft, hvis situationen fordrer det, og hvis hun har en oplevelse af at kunne vælge, at nu spiller hun på den tangent. For hun er netop ikke offer for sine emotioner og heller ikke for sin stress, sine tanker eller noget som helst andet. Hun tager ansvar.

Hun formår at forbinde instinktkræfterne med hjerne og hjerte. Så hun kan bruge den power, hun finder i dybet, til at gå den vej, som hendes sjæl peger ud for hende. En sådan kvinde kan nok virke overvældende og måske skræmmende på nogen. Men hun udtrykker kærlighed gennem sin væren i verden, også når der kræves, at hun er frygtløs, kompromisløs og skærer igennem.

Flere Kalikvinder villle gøre verden til et sjovere, tryggere og mere dynamisk sted at være!

Mænd kommer også ud i polariseringer i den vandrette akse. Her tænker vi naturligvis på rockeren og vatpikken. Mere om dem en anden gang 🙂

Hystaden og kontrolfreaken
Tagget på: