Viden om

I vores forståelse af tantra er der tre chakraer, som har særlig stor betydning: hara, hjerte og krone. Det hænger sammen med en af de centrale definitioner på tantra: Tantra er, når seksualitet, kærlighed og spiritualitet arbejder sammen og skaber proces.

  • Seksualiteten knytter sig til harachakraet
  • Kærligheden knytter sig til hjertechakraet
  • Spiritualiteten knytter sig til kronechakraet

Derfor handler en del af den tantriske grundtræning om at få erfaringer med disse tre chakraer. På den måde får man en energimæssig oplevelse af seksualitet, kærlighed og spiritualitet.

Dette er nødvendigt, fordi vores erfaringer med de tre fænomener oftest er sløret af tanker og følelser. Hvad er kærlighed uden mine tanker om den? Hvad er seksualitet uden mine følelser for min partner? At arbejde med chakraerne viser en vej ind bagved, ind i lagene af direkte erfaring. Det giver grounding og dybde til den tantriske proces.

Hara

Harachakraet befinder sig tre fingersbredder under navlen og er det chakra, som knytter sig til seksualiteten. Kontakter man harachakraet, kan man altså have oplevelser både af seksuel lyst og lyst i bred forstand – det, vi kalder libido. Hara handler altså ikke kun om seksualitet, men fundamentalt set om lyst til livet og dets tilbud og om tillid til, at man kan få tingene til at strømme og flyde.

Haratræning

Vælg en dag til at træne dit harachakra. Ca. hvert kvarter checker du ind i dit harachakra – hvordan er tilstanden? Hvis hara er afslappet og strømmende, så noter dig, at her er en situation, som der er en naturlig glæde ved at være i. Hvis hara føles lukket, anspændt eller gør ondt, så luk øjnene og lad opmærksomheden synke derned. Forestil dig at du trækker vejret ud og ind gennem hara. Undersøg muligheden for en afslapning eller åbning. Uanset hvad der er muligt, så registrer det. Sidst på dagen noterer du dine erfaringer omkring harachakraet ned.

Man kan også opleve en blokering eller stagnation, der kan føles som manglende lyst, opgivelse, nedsat energi eller utryghed. Dette skyldes, at hara ikke er i balance eller ikke kan strømme frit, hvilket igen kan skyldes flere forskellige ting: Mange har gennem opvæksten erhvervet sig lukninger i harachakraet, ved at de har oplevet, at deres lyst eller glæde er blevet gjort forkert. Eller fordi de har været ude for overgreb af forskellig art. Eller fordi de har set deres forældre være utrygge eller lukkede omkring seksualitet og livslyst. Børn lærer dét, de ser, ikke dét, de får besked på.

Har man generelt et naturligt strømmende harachakra, kan man til gengæld opleve, at det lukker sig eller trækker sig sammen, hvis man er i en utryg eller truende situation. Men hvis man træner flittigt, kan man lære at bevare et åbent harachakra, uanset hvad man møder.

Hjerte

Hjertet handler om kærlighed, taknemmelighed, hengivelse og frihed.

Når det gælder kærlighed, kan man både tale om en personlig og en upersonlig variant. Den personlige kærlighed er den, vi oplever ift. vores partner, børn, nære venner og evt. familie. Den er knyttet til et menneske eller fænomen, som vi sætter stor pris på. De fleste mennesker vil mene, at en god portion personlig kærlighed er en afgørende del af et tilfredsstillende liv. Det giver næring og fylde, og det er drivkraften bag mangen en romantisk drøm.

Ikke alle kender eller har forholdt sig til upersonlig kærlighed. Den upersonlige kærlighed kan også kaldes næstekærlighed eller kollektiv kærlighed. Den er ubetinget, neutral, åben og har nok til alle.

Hjertetræning

Når du står over for en situation eller et møde, som på forskellig vis er svær, så læg mærke til hvordan dit hjerte reagerer? Det er almindeligt at hjertet trækker sig samme eller lukker sig i, hvis man bliver usikker eller utryg. Forbered dig ved at forestille dig, at du trækker vejret ud og ind gennem hjertet et par minutter. Kast derefter et energimæssigt anker ned til dit jordpunkt. Kontakten til jordpunktet giver dig et fundament for at holde hjertet åbent. Du vil altid kunne hente kraft og beskyttelse fra jordpunktet. Noter dine erfaringer.

Få konkret hjertetræning hos vores gode samarbejdspartnere i Tigerekspressen:
Link: Tigerekspressen.dk

Den er en bevidsthedstilstand, ikke en emotionel farvning. Når man har kontakt til upersonlig kærlighed i sit hjerte, bliver det nemmere at bevare det åbent uanset situationen. Den upersonlige kærlighed kan sagtens bringes i spil i forhold til partner og børn, så den fungerer som et grundlag for den personlige kærlighed. Det kan gøre oplevelsen af personlig kærlighed mere ubesværet og fri.

Både personlig og upersonlig kærlighed er dele af hjertets udtryk. Men hjertet er meget mere – bl.a. taknemmelighed, hengivelse og frihed. Og alle tre ting kan være naturligt til stede i et parforhold. Hvis de ikke er det, og man er utilfreds, forbeholden og lukket, så er der noget, der skal kigges på. Og hvis man føler sig ufri og bundet, er der en god sandsynlighed for, at det man har gang i, har mere med solar plexus at gøre end med hjertet. Således kan den personlige kærlighed ofte være farvet af ønsker og dagsordener fra solar plexus. Det er ikke en fejl – men det kan gøre nogle ting unødigt tunge, og det er i alle tilfælde godt at være bevidst om.

Du kan læse meget mere om bevægelsen fra solar plexus til hjerte her:

Fra solar plexus til hjerte

Også i hjertet kan man opleve stagnation eller lukninger. Det kan opleves som sorg, mistillid, smerte og ensomhed. Mange mennesker lukker deres hjerter helt eller delvist i løbet af opvæksten og livet i et forsøg på at beskytte sig. Og det er jo rigtigt, at livet ofte byder på svigt, nederlad eller tab, som smerter i hjertet. Men det er ikke rigtigt, at man kan undgå smerten ved at lukke hjertet. Tværtimod forlænger man den og hindrer den i at strømme videre og blive forløst. At lukke hjertet er altså en beskyttelsesstrategi, som er uhensigstmæssig på lang sigt, og har man denne vane, er tantra en oplagt mulighed til at slippe den. Her må man mobillsere alt sit mod og give samarbejdet en chance, også når det føles ubehageligt.

Heldigvis kan man hente hjælp til at holde hjertet åbent ved at opbygge kontakten til sit jordpunkt. Dette er allerede beskrevet i tidligere temaer.

Krone

Kronechakraet forbindes med spiritualitet, meditation, tomhed og stilhed. At have kontakt til sit kronechakra kan give en oplevelse af dyb mening, af fred eller af at se sit liv i et højere perspektiv.

De fleste er ikke vant til at bruge deres kronechakra. Man kan sagtens have et velfungerende moderne liv uden nogensinde at komme hen i de egne af sig selv. For mange vil kronechakraet derfor være det mest “eksotiske” ved tantra, det som ligger længst væk fra den måde, man hidtil har forstået sig selv på (dette gælder naturligvis ikke mennesker, som allerede har en erfaring med meditation).

Kronetræning

Find dig et sted, hvor du kan sidde roligt og uforstyrret. Start med at trække vejret i centerlinien, inde i kroppen, mellem toppen af hovedet og mellemkødet. Op på indåndingen, ned på udåndingen. Eller omvendt. Lad opmærksomheden lande i kronechakraet. Vær vågen her fra 2 til 10 min. Lad til sidst opmærksomheden synke ned og lande i bunden af kroppen igen.

Kontakten til kronechakraet kan aktiveres ved at lytte til den musik, som din sjæl elsker. Vi har tre forslag, men din sjæl elsker måske noget helt andet?

  • Orgelmusik af Bach
  • Tibetansk munkesang
  • Lyden af syngeskåle eller klokker

Opbygning af kontakten til krone kræver, at man finder tid og rum til fordybelse, stilhed og meditation. Når først man har fået den opbygget inde i sig selv, kan man dog sagtens have kontakt til kronechakraet også i løbet af en travl hverdag. Men for de fleste kræver “indkøringen”, at man faktisk investerer tid og energi i det.

Det er imidlertid en værdifuld investering, for kronechakraet er netop ikke “kronen på værket”. Faktisk er det her, man kan hente perspektiv og retning, når alt muligt andet sejler. I kronechakraet kan man mærke det, som er vigtigt for sjælen. Og måske er det i virkeligheden det, der skal organisere mit liv? Fremfor at krone først kan få lidt taletid, når jeg er færdig med mine tusind gøremål og iøvrigt er for træt til at høre efter….

Blokeringer i krone kan handle om angst for spiritualitet eller om problematiske erfaringer, man har gjort sig med meditation, spiritualitet eller ændrede bevidsthedstilstande. Det kan give en oplevelse af manglende retning og mening med livet. Og det kan afsætte en dyb længsel og følelse af utilfredshed, som først flytter på sig, når man begynder at tage sin spiritualitet alvorligt.

Vi har ikke tradition for at inddrage kronechakraet i seksualitet og parforhold, men det kan fx bringes i spil ved, at man mediterer sammen med sin partner. Eller giver sin partner healing på kronechakraet, mens man dyrker sex. Eller ved at man i øvrigt finder sammen ud fra en oplevelse af en fælles spirituel retning.

Hvis krone er med til at sætte dagsordenen i ens liv og for ens valg af partner, vil der være en følelse af, at relationen giver mening og vigtige læreprocesser – uanset hvad der iøvrigt er af udfordringer. Hvis man har dette perspektiv på sit parforhold, vil det være lettere også at finde frem til taknemmelighed og frihed i relationen.

De tantriske chakraer
Tagget på: