Viden om

Man kan indtil videre opsummere den avancerede tantra i seks forskelliger former, dvs. forskellige begivenheder eller processer, som det er muligt for os mennesker at komme ind i og igennem, og som alle forudsætter eller er udtryk for avanceret tantra:

1 Forening på kronechakraniveau.
De to personer smelter sammen på det spirituelle plan og bliver mærket af hinanden. Fundamentet for en sådan forening er polaritet.
2 Transcendens af eller ofring af den personlige seksualitets selvbillede.
Det kan for eksempel være ens seksuelle begær. At ofre det vil give en fuldstændig nulstilling af seksualiteten, og herudfra vil personens sande seksualitet vise sig. Man kan frygte af miste sin seksualitet og blive aseksuel, men det modsatte er tilfældet: Ens seksuelle potentiale kan nu udfolde sig.
3 Indre tantra.
Når den tantriske energi cirkulerer inde i ens eget energisystem uden en ydre partner. Hara-, hjerte- og kronechakra samarbejder og skaber en rensende, transformerende energi. En avanceret tilstand, som blandt kan opstå ud af et veltimet, selvvalgt cølibat.
4 Løse en svær almentmenneskelig opgave med tantra som hjælp.
Tantra hjælper mennesker med livets udfordringer, men en meget svær opgave kræver et mere avanceret tantrisk arbejde. Det kan være en ubærlig sorg, en enormt stor vrede eller andre svære knaster.

Jeg har aldrig nogen sinde kigget ind i så mange skyggesider af mig selv

5 Seksualiteten arbejder for bevidsthedens befrielse.
Ligesom meditation kan ses som en del af et overordnet projekt, der handler om at befri menneskers bevidsthed fra egoets begrænsninger, kan også den seksuelle energi bruges meditativt til at sætte bevidstheden fri. Man lader seksualiteten blive en del af ens spirituelle arbejde.
6 Afslutning af et forhold, så det løfter de to personer til et højere niveau.
En afslutning, som ikke handler om, at forholdet er gået skævt, men om at energien vil skifte til et andet niveau, og derfor afslutter man.
Former for avanceret tantra
Tagget på: