Som flere steder nævnt er det tantriske rum et oplagt sted at udfolde og udforske aggressionskraften. Her er nogle forslag til at komme i gang med arbejdet – begynd med det, der taler mest til jer.

Opvarmning

Hvis man har tid og lyst, er det herligt at begynde med procesdans. Dans med her Playlist

Indledende meditation

Denne kan I bruge, hvis aggressionen ikke aktuelt er aktiveret, og I ønsker at invitere den ind i jeres rum:

1 Ret din opmærksomhed mod dit harachakra. Hvordan føles det lige nu? Registrer og se, om noget ændrer sig og hvordan.
2 Bevæg dig på vejrtrækningen mellem hara og jordpunktet. Når du ånder ud, lader du bevidstheden synke fra hara og ned mod jordpunktet. Når du ånder ind, lader du den stige fra jordpunkt mod hara. Eller omvendt, hvis det føles mest naturligt.
3 Lad bevidstheden lande i jordpunktet. Find her et dyr, som for dig symboliserer aggressionskraften. Du skal ikke tænke dig frem til det, men blot kigge dig omkring i jordpunktet og se, hvad der kommer.
Det seksuelle møde
  • Sørg for, at I er enige om, at I skal arbejde med aggressionskraften. Hvis den ene ikke vil være med, må I først tage jer af det. Aftal et ord, som betyder stop og respekter det.
  • Lad aggressionen udtrykke sig gennem det fysiske. Tag godt fat i din partner, smid lidt rundt med ham/hende, marker et bid, krads og riv.
  • Brug stemmen til at udtrykke aggression, alt fra snerren til brølen er godt. Vi har sædvanligvis megen kontrol omkring stemmen, og når man slækker på den, kan der komme både overraskende og skræmmende lyde ud. Tag ikke noget af det personligt!
  • Leg dyr. I kan bruge dyrene fra jeres jordpunkt eller andre kraftfulde dyr. Forestil dig, at du er dette dyr, og at du har gang i en parringsleg, hvor aggressionen spiller en naturlig rolle.
Aggression i det tantriske rum
Tagget på: