Øvelser

Dit velsignede hjem

Denne øvelse er lidt speciel og handler ikke direkte om seksualitet, men om at udbrede velsignelse til alle afkroge af dit hjem, så du kan få et velsignet liv. Den bygger på, at der nok altid vil være mindst ét sted i dit hjem og i dit liv, der i en vis udstrækning er velsignet, dvs. hvor meditation, glæde eller seksualitet florerer. Dette sted kan bruges til at brede de gode ting ud i resten af hjemmet.

Øvelsen kan bruges som en rigtig god forberedelse til sex – og ellers som en metode til at få mere glæde, bevidsthed og meditation ind i hjemmet og dagligdagen.

Den er lavet til enkeltpersoner, men kan også bruges som en parøvelse, hvor I fx går rundt sammen og laver meditationen.

Man kan enten stå op eller sidde i meditationsstilling på stederne.

1 Placer dig det sted i dit hus eller din have, hvor der normalt er mest glæde, meditation eller tantra.
Det kan fx være i dit køkken, hvis du elsker at lave mad. Det kan være dit soveværelse, hvis du/I laver tantra med fornøjelse der, eller du simpelthen elsker at sove. Det kan være din yndlingslænestol. Det kan være dit favoritblomsterbed, du ofte kæler for og er stolt af.
Luk øjnene og centrer i rygsøjlen. Træk vejret op og ned i rygsøjlen.

2 Centrer i et chakra og lav en cirkulation derfra med det sted, du har valgt i punkt 1.
Vælg et af de tantriske chakraer: hara, hjerte eller krone.
Lav en cirkulation i et vandretliggende ottetal mellem det valgte chakra og stedet fra punkt 1.
Mærk den gode energi, de gode erfaringer, glæden samt aspekter af et velsignet liv i cirkulationen.

3 Centrer i samme chakra og lav en cirkulation derfra med et negativt sted i huset.
Gå hen til det sted, hvor der er mindst bevidsthed, mindst glæde eller mindst velsignelse i dit hjem. Det kunne være arbejdsværelset, kælderen eller bryggerset – steder, der bærer mest præg af hengemmelse eller daglig, kedelig hverdag. Eller et sted, der rummer negative erfaringer.
Lav cirkulationen som i punkt 2.
Mærk hvordan der åbnes, udveksles og skabes mere bevidsthed på det sted i kraft af, at du cirkulerer med det.

4 Hvordan ville det sted være, hvis det var udtryk for et velsignet liv?
Hvis dette sted (i punkt 3) havde færre vanskeligheder knyttet til sig, kunne der måske flyde mere god energi igennem. Alle steder i ens hus og have bør i forskellig grad afspejle det velsignede liv med tantra. I det her meditationspunkt forsøger du med andre ord at få den højeste fællesnævner til at bestemme derhjemme frem for den laveste.

5 Øvelsen kan slutte her, eller du kan gentage punkt 3 og 4 et nyt sted.
Der er garanteret mange steder i dit hjem, som er forholdsvist neutrale eller måske endda intetsigende/ligegyldige, dvs. steder, du ikke har noget forhold til. Det er godt at have et neutralt forhold til ting, da det også er et forhold. Der skal dog principielt ikke være nogen steder, der er sunket ned til at være steder, du ikke forholder dig til eller er ubevidst om.

Lav denne øvelse dagligt eller ugentligt fx som en del af en ugentlig rengøring, da den jo i høj grad også kan ses som noget sådant, nemlig en rengøring og en opdatering, så det velsignede liv med masser af tantra kan brede sig i dit hus og hjem.

Dit velsignede hjem
Tagget på: