Øvelser

Da aggressionen rummer stor kraft, og de fleste umiddelbart er bange for den, er det vigtigt at få skabt rum, hvori aggressionen kan udforskes og håndteres på en både ansvarlig og fri måde.

 

 

 

 

Et  sådant rum kan skabes på mange måder, og det er i princippet op til den enkelte person eller det enkelte pars kreativitet og temperament.

Her følger nogle forslag:
Slås For Processen

Princippet er helt enkelt, at en gruppe af mennesker mødes og slås. Arbejdet kan indledes med en fælles meditation, evt. med fokus på hjerte og jordpunkt. Har man ingen erfaring med slåskamp, kan det være godt at få kontakt til en instruktør, som kan lede processen de første par gange.

Find inspiration til, hvordan det kan gøres i denne video om “Slås For Processen”:

Link: Slås For Processen

Kraftfuld fysisk udfoldelse

Brændehugning, væltning af vægge og andre former for kontakt med det fysiske er fremragende til at komme i kontakt med aggressionskraften. For den er i bund og grund fysisk og bl.a. skabt til at have omgang med det fysiske.

Selvom dine eventuelle problemer med aggression er psykiske eller optræder i samværet med andre mennesker, er det rigtig godt at bruge en kontant kontakt med det fysiske til at komme videre. Enten som en måde at få afløb på eller som en måde at lære aggressionen at kende på – eller bare bruge sin krop.

Brug gerne en meditation først, som etablerer en kontakt nedad til. Husk at sætte lyd på. Husk også at træffe de til enhver tid nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, så hverken du eller andre kommer til skade.

Link: .

Motion

Motion er ikke bare sundt, den kan også være et sted, hvor man opbygger kontakten til aggressionskraften. Da motion sigter mod at udvide den nuværende grænse for fysisk udfoldelse, kræver det aggressionskraft at blive ved. For at udfordre aggressionen kan man vælge motionsformer, som enten kræver meget udholdenhed eller styrke. Holdsport kan også være en god øvelse, fordi man både skal bruge aggressionen for at vinde, men samtidig er nødt til at passe på modstanderen, så ingen kommer til skade.

Hvis du vil bruge motion som aggressionsøvelse, er det igen godt at indlede med en meditation. Når du så er godt i gang og kan mærke, at kræfterne er ved at slippe op, kan du øve dig i at kontakte dit jordpunkt og hente fornyet styrke der.

Aggression i tantra

Det er oplagt at arbejde med aggression i tantra. Men for at det skal blive godt, skal man gøre noget forarbejde. Gerne grundigt. Det handler om, at aggressionskraften normalt vil være noget helt nyt og ret ukendt, og at partnerne som regel ikke er lige stærke.

Læs her om, hvordan det kan gøres:
Link: Aggression i det tantriske rum

Det siger forhåbentlig sig selv, at man i forbindelse med alle øvelser skal passe rigtig godt på sig selv og evt. andre involverede. Er man i tvivl, om man er i stand til det, vil vi råde til at man vender sine overvejelser med en aggressionskyndig person inden man går i gang.

Skab rum til arbejdet med aggression
Tagget på: